Now showing items 1-20 of 349

 • Zařízení pro záznam dat 

  Dráb, Dominik
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom univerzálneho zariadenia pre záznam dát. Práca obsahuje návrh koncepcie zariadenia a popis jednotlivých systémov a komponentov, ktoré sú potrebné pre záznam dát. Záznamník je navrhnutý ...
 • Vývoj systému řízení astronomického dalekohledu s možností sledování družic 

  Juráň, Jakub
  Práce se zabývá návrhem elektroniky řídicí jednotky pro pohon montáže astronomického dalekohledu s možností sledování umělých družic. Obsahuje teoretický rozbor problematiky určování pozice objektů pozorovatelných na obloze, ...
 • Oslnění od svítidel s neuniformní vyzařovací plochou 

  Šťastný, Jakub
  Hodnocení oslnění je v oblasti světelné techniky jeden ze základních parametrů určení kvality osvětlovacích soustav. Ve vnitřních soustavách se rušivé oslnění nejčastěji hodnotí za pomoci UGR. Metoda UGR je dobře popsána ...
 • Elektrochemická příprava grafen oxidu a jeho využití v elektrodových kompozitech s LiFePO4 

  Krejčí, Pavel
  Tato práce se zabývá využitím grafenových struktur v oblasti kompozitních materiálů pro elektrody elektrochemických zdrojů proudu. Předkládá základní charakterizaci grafenu, přehled možností výroby elektrodových kompozitů ...
 • Postupy pro přepracování a opravy vybraných komponentů a LED na různých typech DPS 

  Pospíšil, Tomáš
  Tato práce se zabývá technologií přepracování a oprav pájených elektronických sestav. Primárně je tato práce zaměřena na přepracování a opravy elektronických pájených sestav s LED. Teoretická část popisuje technologické ...
 • Návrh kamerového systému na platformě VC5 a Vision Designer 

  Popovský, Pavel
  Za účelem interního vývoje průmyslových kamerových systémů ve společnosti Tyco Electronics Czech s.r.o. jsem ve vývojovém prostředí Cognex Vision Designer navrhl programovou šablonu. Šablona bude sloužit jako flexibilní ...
 • Vliv dynamického přidělování šířky pásma na koncové jednotky 

  Sikora, Pavel
  Práce pojednává o DBA algoritmech využívaných v XG-PON sítích. Popisuje jak referenční vzhled DBA algoritmů, tak tři konkrétní DBA algoritmy diskutované v odborných článcích. Konkrétně se jedná o GIANT, HYRA a modifikovaný ...
 • Návrh laboratorní úlohy zaměřené na protokol AODV 

  Hlavatý, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou MANET sítí (Mobile Ad-Hoc Network). Jsou zde teoreticky zpracované základní informace, charakteristické vlastnosti MANET sítí a velký důraz je kladen na směrování v těchto sítích. ...
 • Návrh uzemňovače 80 kA/3 s pro odpojovač generátoru. 

  Petrič, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh uzemňovača pre vnútorný trojpólový generátorový odpojovač spoločnosti IVEP, a.s. Hlavnou úlohou teoretickej časti diplomovej práce boli mechanické a elektrické výpočty na kontaktnom ...
 • Využití systému Raspberry PI pro řízení. 

  Zgrebňák, Michal
  Cieľom diplomovej práce je overiť praktickú využiteľnosť platformy Raspberry Pi v ria- diacich aplikáciách. Práca sa skladá z výberu vhodného operačného systému a následnej implementácie diskrétneho PID algoritmu. Dôležitou ...
 • Mobilní robot s GNSS navigací 

  Chmelař, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na téma globální družicové navigace mobilních robotů. V práci je popsán princip aktuálně dostupných systémů globální družicové navigace. Hlavním prvkem práce je návrh navigačního algoritmu ...
 • Anténní systém pro bezdrátové mikrofony 

  Bartoš, Adam
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom anténneho systému pre bezdrôtový prenos zvuku používaný najmä v profesionálnej zvukárskej praxi. Úvodná časť rieši vo všeobecnosti problematiku bezdrôtových systémov, využívané frekvenčné ...
 • Systém pro přesná dynamická měření můstkových senzorů 

  Čech, Jonáš
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu měřícího systému pro dynamická měření můstkových senzorů. Po představení základní teorie je představen vlastní měřící koncept, který je schopen provádět měření s rychlostí až 250 ...
 • Implementace protokolu HDLC v síťových simulátorech 

  Polášek, Jaromír
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití HDLC (High-Level Data Link Control) protokolu pro komunikaci a adresování inteligentních měřících zařízení s datovým koncentrátorem. HDLC protokol je použitý ve dvou DLMS/COSEM ...
 • Fyzická bezpečnost a management sítě na fyzické vrstvě 

  Rozsypal, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou fyzické bezpečnosti, zvláště managementu sítě na fyzické vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. První část této práce je zaměřena na motivaci pro zavedení inteligentního řešení. ...
 • Měření parametrů axiálních ložisek 2D triangulační technikou 

  Schrötter, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom systému na meranie parametrov axiálnych ložísk za využitia aktívnej optickej 2D triangulácie. Navrhnutý systém je schopný kompenzovať chybu merania spôsobenú lomom svetla na vrstve ...
 • Gelové polymerní elektrolyty modifikované iontovými kapalinami s použitím aprotických rozpouštědel 

  Pospíšilová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na měření elektrické vodivosti gelových polymerních elektrolytů, jejich přípravu a zabývá se změnami vlastností z hlediska poměru zastoupení jednotlivých látek v gelovém elektrolytu. ...
 • Nízkovýkonový přístrojový transformátor proudu 

  Zolich, Ladislav
  Diplomová práce se soustřeďuje na problematiku přístrojových transformátorů proudů, proudových senzorů a nízkovýkonových přístrojových transformátorů proudů. Jsou porovnávány výhody a nevýhody jednotlivých přístrojů. Dále ...
 • Diagnostika točivých elektrických strojů 

  Soukup, Patrik
  Diplomová práce Diagnostika točivých elektrických strojů se zabývá teorií diagnostiky točivých strojů, zaměřenou zejména na diagnostiku asynchronních motorů vysokého výkonu. Vzhledem k důležitosti udržení bezporuchového ...
 • Osvětlování s ohledem na biologické funkce 

  Němec, Jiří
  Práce shrnuje základní světelně technické parametry, principy vizuální a nevizuální fotorecepce a dopady osvětlení na organismus. Několik kapitol je zaměřeno na mechanismus, jímž světlo ovlivňuje hladinu hormonů a cirkadiánní ...