Now showing items 66-68 of 68

 • ZNOJMO – TRANSFORMACE AREÁLU STARÉ NEMOCNICE 

  Kyška, Stanislav
  Transformace staré nemocnice Znojmo. Návrh pro začlenení území do urbanistické struktury, návrh hotelu a souboru bytových domů.
 • ZNOJMO – TRANSFORMACE AREÁLU STARÉ NEMOCNICE 

  Sazama, Martin
  Areál staré nemocnice se nachází v těsné blízkosti historického centra Znojma. Původní funkci již nenaplňuje a svou strukturou neodpovídá měst- ské zástavbě a tím se z ní vyčleňuje. Avšak díky své poloze a některým his- ...
 • ZOO BRNO – TROPICKÝ PAVILON 

  Malík, Lukáš
  Zadáním bylo vytvořit tropický pavilon v ZOO Brno. Nejpodstatnějším aspektem mající vliv na celkové řešení je unikátní poloha stávajícího pavilonu, který se nachází na vrcholu kopce. V širším okolí se nachází zalesněná ...