Now showing items 1-2 of 2

  • Korňa – sídlo v krajině 

    Bělica, Ondřej
    Snahou diplomové práce je navrhnout impulz, který skrze architekturu a tvorbu krajinných prvků v domovské krajině, pomůže obnovit vztah člověka a krajiny. Drobnými zásahy komunitního charakteru, lze aktivovat prostředí i ...
  • Milíčeves – sídlo v krajině 

    Jindrák, Matěj
    Diplomová práce se věnuje venkovu a vesnici jako sídle v krajině. Pracuje s venkovem jako s celkem, který je přímo propojen s krajinou a jeho rozvoj vytváří na základě interakce s místní komunitou a na základě zásad, které ...