Now showing items 1-2 of 2

  • Bunker pneumaticon 

    Bělica, Ondřej
    Bunker Kunst Bunker Kunst je experimentální a komunitní platforma zkoumající potenciál a současnou roli dysfunkčních vojenských pevností. Ohniskem zájmu se stává fenomén bunkrů z hlediska architektury, jejího vztahu ke ...
  • Korňa – sídlo v krajině 

    Bělica, Ondřej
    Snahou diplomové práce je navrhnout impulz, který skrze architekturu a tvorbu krajinných prvků v domovské krajině, pomůže obnovit vztah člověka a krajiny. Drobnými zásahy komunitního charakteru, lze aktivovat prostředí i ...