Now showing items 1-2 of 2

  • Res Publica: ANNEXION / Brno – Římské náměstí 

    Musálek, Filip
    Diplomová práce se zabývá možnostmi navrhování současných budov do historického kontextu centra města. Důraz je kladen na urbanistické začlenění nových objemů do současné struktury města a místa s jeho geniem loci. Výsledkem ...
  • Res Publica: ANNEXION / Brno – Římské náměstí 

    Hanžl, Jakub
    Diplomová práce navazuje před-diplomní projekt „Římské náměstí“ ze zimního semestru 2017/2018. Obsahem práce byla analýza stávajícího stavu náměstí a se stanovením podmínek dalšího využití území. Práce se neomezila pouze ...