Now showing items 1-1 of 1

  • Budoucnost bydlení 

    Križanovská, Ivana
    Návrhom je modulová štruktúra, opakujúca sa v mestách po celom svete. Priestorová mriežka, ktorá tvorí platformu pre mobilné bývanie poskytuje mestským nomádom možnosť jednoducho sa premiestňovať z mesta do mesta, a žiť ...