Now showing items 1-1 of 1

  • Nová identita lokality tří synagog ve Velkém Meziříčí 

    Marek, Vojtěch
    Velkomeziříčská židovská obec měla významný městský i regionální význam, který přetrvával až do poloviny 20. století. Zástavbě židovského ghetta vévodil soubor tří synagog pocházejících z různých slohových období. Do dnešní ...