Now showing items 1-1 of 1

  • Jaroslavice – sídlo v krajině 

    Mrlinová, Lucie
    Jižní Morava disponuje odpradávna kvalitní půdou. Změna klimatických podmínek a neohleduplný lidský přístup mají za následek sucho a půdní erozi. Půda, jako naše živitelka, je ovšem velmi vzácná. Proto se v mé práci zabývám ...