Now showing items 1-1 of 1

  • Res Publica: ANNEXION / Brno – Římské náměstí 

    Musálek, Filip
    Diplomová práce se zabývá možnostmi navrhování současných budov do historického kontextu centra města. Důraz je kladen na urbanistické začlenění nových objemů do současné struktury města a místa s jeho geniem loci. Výsledkem ...