Now showing items 1-2 of 2

  • Architektura duševní léčby 

    Peklanský, Matúš
    Diplomová práca sa zaoberá témou duševnej liečby, ktorú analyzuje a skúma s výsledkom návrhu konkrétneho architektonického objektu- Centra duševného zdravia.
  • Petržalka a budúcnosť panelových sídlisk 

    Peklanský, Matúš
    Projekt poukazuje na možné spôsoby urbanistickej a architektonickej práce s panelovými sídliskami, na konkrétnom príklade bratislavského sídliska Petržalka. Popri samotných možných alternatívach riešenia ktoré diplomová ...