Now showing items 1-1 of 1

  • ZNOJMO – TRANSFORMACE AREÁLU STARÉ NEMOCNICE 

    Sazama, Martin
    Areál staré nemocnice se nachází v těsné blízkosti historického centra Znojma. Původní funkci již nenaplňuje a svou strukturou neodpovídá měst- ské zástavbě a tím se z ní vyčleňuje. Avšak díky své poloze a některým his- ...