Now showing items 1-1 of 1

  • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

    Malík, Lukáš
    Objekt domova se nachází v klidné části obce Strachotín. Samotná parcela se nyní využívá jako zemědělská půda. Pás biokoridoru vytváří v okolí přírodní dominantu a zajišťuje bezpečný odtok vody při přívalových deštích. ...