Now showing items 1-2 of 2

  • MUZEUM TEXTILNÍHO PRŮMYSLU V BRNĚ 

    Pešková, Lucie
    Diplomová práce se zabývá konverzí areálu bývalého textilního závodu Mosilana v Brně-Obřanech. Cílem bylo navrhnout nové textilní muzeum v rámci dominanty areálu, někdejší přádelny, a oživit celou přilehlou lokalitu, aby ...
  • MUZEUM TEXTILNÍHO PRŮMYSLU V BRNĚ 

    Svíbová, Tereza
    Cílem diplomové práce bylo vyřešení oblasti na pomezí brněnských městských částí Maloměřice a Obřany, kde vznikl po vytvoření mlýnského náhonu umělý ostrov. Od roku 1912 zde byl budován průmyslový textilní areál, který ...