Now showing items 1-1 of 1

  • Petržalka a budúcnosť panelových sídlisk 

    Peklanský, Matúš
    Projekt poukazuje na možné spôsoby urbanistickej a architektonickej práce s panelovými sídliskami, na konkrétnom príklade bratislavského sídliska Petržalka. Popri samotných možných alternatívach riešenia ktoré diplomová ...