Now showing items 1-1 of 1

  • KROMĚŘÍŽ – NÁBŘEŽÍ ŘEKY MORAVY A MĚSTSKÁ NÁDRAŽÍ 

    Kvietková, Veronika
    Zámerom urbanistického návrhu je vyriešiť dopravné problémy územia a návrh nových objektov areálu Hlavného nádražia, s programom doprovodných funkcií spojených s využitím vodného prvku rieky Moravy. Návrh zahrňuje spojenie ...