Show simple item record

New Prague gate in Znojme (one house two square)

dc.contributor.advisorHavliš, Karelcs
dc.contributor.authorLanc, Mariancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:06Z
dc.date.available2019-04-03T22:25:06Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationLANC, M. Nová Pražská brána ve Znojmě (jedním domem dvě náměstí) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.cs
dc.identifier.other22754cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8020
dc.description.abstractNová Pražská brána – Jedním domem dvě náměstí Nová budova „CAFÉ Brána“ je zamýšlena jako jakási náhrada středověké hradební zdi se strážní věží, která byla součástí severní barbakánové brány. Dům zároveň vytvoří chybějící závěr malého náměstí. Hmota domu je pojata spíše sochařsky. Umístění na pomezí mezi starým městem a novou zástavbou (nazvěme ji novou, protože žádná s okolních budov nemůže být označena jako moderní nebo kvalitní) určuje zvláštnosti vzhledu budovy, protože tato postrádá zadní stranu. Dvě hlavní fasády (severní, jižní) jsou vytvořeny podle dvou různých principů v reakci na různost okolí. Objekt Café vymezuje, společně s dříve navrženou urbanistickou strukturou dvě malá náměstí, jejichž řešení je součástí této práce.cs
dc.description.abstractNew Prague Gate in Znojmo – One House, Two squares New building of „CAFÉ BRÁNA“ is ment to be a substitution of a medieval town wall with an watchtower, which was a part of a northen barbican gate. The house will create an missing ending of a small square at the same time. The mass of building is rather sculptural. The position on the edge of the old town and new (lets call it new, because no surrounding building can be named „modern“ or quality) build-up area designates a special look of the building, becauce it has no backside. Two main facades (southern, northen) are created in different style to reflect different situations. An object of Café forms, with a lately designed urban structure two squrares, which lay-out is a part of this work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCAFÉ Brána náměstí přepis renesančního domu hradba věž barbakáncs
dc.subjectCAFÉ Brána square transcription of a Renaissance house tower barbicanen
dc.titleNová Pražská brána ve Znojmě (jedním domem dvě náměstí)cs
dc.title.alternativeNew Prague gate in Znojme (one house two square)en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-01cs
dcterms.modified2009-06-02-08:20:50cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid22754en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:08:09en
sync.item.modts2020.03.31 01:38:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeBoháč, Ivocs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc. (předseda) Ing. arch. Jan Sochor (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Lubica Vitková (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record