Now showing items 1-20 of 63

 • Y Soft Campus - poloopuštěný areál Střelnice v Brně-Pisárkách 

  Daňová, Veronika
  DAŇOVÁ, V. Y Soft Campus - poloopuštěný areál Střelnice v Brně-Pisárkách. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. XY s. Vedoucí bakalářské práce Ing. arch. Jan Kratochvíl. Bakalárska práca je ...
 • Přestavba bloku Cejl - Svitavské nábřeží 

  Kóňová, Patrícia
  Cieľom tejto urbanistickej štúdie je návrh prestavby mestského bloku v problematickej brnenskej štvrti. Na mieste sa momentálne nachádza brownfieldový opustený areál. Navrhnutý je súbor pätnástich mestských bytových domov. ...
 • Přestavba bloku Cejl - Svitavské nábřeží 

  Šmídová, Lucie
  Zadání bakalářské práce se zabývá problematickou lokalitou v Brně, městské části Zábrdovice. Předmětem tohoto zadání je vypracování architektonicko-urbanistické studie na žádost majitele daného pozemku. Řešené území s ...
 • Dům u řeky 

  Brahmi, Jakub
  Bakalářská práce na téma dům u řeky se zabývá řešením území a jednoho konkrétního objektu ve zvolené lokalitě. Cílem této práce je najít vhodný způsob jak přistoupit k území v Brně u řeky Svitavy na pomezí městských částí ...
 • Dům u řeky 

  Ličko, Peter
  Stavba je uložená na pobreží rieky Temže. Sú to lázne založené na krivke, ktoré kombinujú vodu prílivovú s tvarom objektu.
 • Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem 

  Synková, Veronika
  Návrh nového přestupního teminálu ve Dvoře Králové nad Labem, který přibližuje železniční dopravu blíže k centru města a umožňuje přestup na ostatní druhy dopravy.
 • Dům u řeky 

  Daňová, Veronika
  Riešené územie sa nachádza na západnom brehu rieky Svitavy pozdĺž ulice Masná. Dochádzková vzdialenosť do centra je približne 10 minút. V areály bývalých mestských jatok je väčšina plochy nevyužitá a nezastavaná . Parcely ...
 • Dům u řeky 

  Štrba, Šimon
  Úlohou bakalárskej práce bolo navrhnúť a urbanisticky vyriešiť územie v okolí rieky Svitavy, v širšom centre Brna. Priamo na nábreží rieky vzniká radová zástavba bytových domov s promenádou a cyklo chodníkom. Koncept ...
 • Archiv+ 

  Závacká, Paulína
  Miesto archívu je pre mňa spojené s motívom tajomstva a príťažlivej nedostupnosti. S príchodom digitalizácie sa mení prístup človeka k archívu a s neobmedzenou dostupnosťou aj jeho pocity pri manipulácií s archiváliami. V ...
 • Příroda. Mezi krajinou a městem. 

  Drgala, Andrej
  Kampus Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci má potenciál významnou mierou utvárať podobu v budúcnosti atraktívnej lokality na rozhraní mesta a voľnej krajiny. Navrhovaná budova by nemala byť len ľahko ...
 • Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí 

  Kovalová, Mária
  Cílem práce byla dostavba besedního domu ve Vyškove
 • Archiv+ 

  Netrefová, Klára
  Návrh se zabývá konceptem, postdigitální manufaktury. Dominantní je především nezvyklá kombinace dvou asketických materiálů a to cihly a betonu. Budova má ambice se stát katalyzátorem dění s veřejném prostoru města Brna.
 • Příroda. Mezi krajinou a městem. 

  Synková, Veronika
  Vytvářím nový hlavní vstup do areálu v Holicích. Rozšiřuji současný park a k pěší komunikaci situuji náměstí. Dva odlišné prostory jsou propojevy nezastavěným parterem stavby.
 • Dům u řeky 

  Pacolová, Kateřina
  Řešená lokalita se nachází v Brně na pomezí centra a průmyslové zóny, v blízkosti řeky Svitavy. Území dnes není plnohodnotně využíváno a téměř polovinu jeho plochy tvoří skladovací objekty a zbytková zeleň. Přístup k řece ...
 • Přestavba bloku Cejl - Svitavské nábřeží 

  Kůřil, Filip
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem obnovy bloku mezi ulicí Cejl a Svitavským nábřežím. Návrh se snaží vytvořit městské bydlení v místě současného brownfieldu.
 • Archiv+ 

  Šana, Václav
  Návrh se zabývá konceptem archivu architektury, v širším společenském rozsahu. Cílem je přistupovat k uchovaným informacím jako k určité, relativní hodnotě, kdy jsou jednotlivé prostory koncipovány s emočním překvapením. ...
 • Dům u řeky 

  Rapušáková, Jasna
  Bakalářská práce se zabývá urbanistickým návrhem území v Brně, které se nachází na pomezí kompaktní městské zástavby a volných nevyužívaných ploch a brownfieldu. Práce je zaměřena na řešení hlukové bariéry, návrhu nového ...
 • Příroda. Mezi krajinou a městem. 

  Falathová, Katarína
  Areál Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého má potenciál vytvoriť novú podobu dnes priemyselnej oblasti Holice. Lokalita na pomedzí mesta a krajiny môže byť prostriedkom pre vytvorenie akéhosi centra vzdelania pre ...
 • Příroda. Mezi krajinou a městem. 

  Alexová, Jitka
  Vstupní prostor Přírodovědecké fakulty je strategické místo k vybudování objektů, které budou sloužit studentům, zaměstnancům fakulty a veřejnosti. Komplex budov na hranici přírody a města bude mít reprezentativní, edukativní ...
 • Dům u řeky 

  Vepřková, Adéla
  Návrh reaguje na bytovou krizi v Londýně. Jedná se o levné, dostupné a přechodné bydlení. Je založeno na myšlence co-livingu, kdy lidé sdílí určité prostory. Člověk prochází postupně prostory od nejveřejnějších až po ...