• Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí 

  Hodek, Pavel
  Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout dostavbu Besedního domu města Vyškov. Řešené území se nachází v centru města, v přímé vazbě na východní část Masarykova náměstí. S náměstím jej propojuje průchod přes sousedící ...
 • V bytě maloměstě, Mikulov 

  Wojtek, Tomáš
  Primárním cílem návrhu je snaha najít odpověď na podobu bytového objektu, který leží na pomezí historického centra maloměsta a rozvolněné zástavby sídliště, a zároveň zamezit další gentrifikaci historického jádra města. ...
 • Dům u řeky 

  Bolcek, Roman
  Jedná se o obytný most pře Temži. Spojení dvou břehů, kdy struktury tvoří program, které chybí v daném území. Struktury jsou navrhnuty jako soběstečné, navíc tvoří solární elektrárnu.
 • Dům u řeky 

  Šperlová, Zuzana
  Práce se zabývá problematikou bydlení u umělého koryta řeky, které nikdy nebylo určeno k zapojení do veřejných prostor města. V práci je vyhotoveno urbanistické řešení širší oblast kolem řeky a její návaznost na stávající ...
 • Příroda. Mezi krajinou a městem. 

  Drgala, Andrej
  Kampus Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci má potenciál významnou mierou utvárať podobu v budúcnosti atraktívnej lokality na rozhraní mesta a voľnej krajiny. Navrhovaná budova by nemala byť len ľahko ...
 • Dům u řeky 

  Javůrková, Terezie
  Bakalářská práce řeší území při pravém břehu řeky Svitavy, v širším centru Brna na pomezí městských částí Trnitá a Židenice. Na základě analýz dané lokality je zpracován urbanistický návrh, který si klade za cíl upevnit ...
 • Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí 

  Skrušný, Petr
  Parcela se nachází v samotném centru města Vyškov, v dokonalé návaznosti hlavního pěšího uzlu na Masarykovo náměstí. Jedná se o rozšíření volné proluky navazující na štítovou fasádu stávajícího objektu besedního domu. ...
 • Dům u řeky 

  Kučírková, Veronika
  Urbanistický návrh vytvářející příjemnou část města v okolí řeky s návazností na brněnské centrum a spojující několik funkcí v lokalitě s dnes odtrženou řekou od městského života. Základní myšlenkou návrhu bytového domu ...
 • Dům u řeky 

  Pacolová, Kateřina
  Řešená lokalita se nachází v Brně na pomezí centra a průmyslové zóny, v blízkosti řeky Svitavy. Území dnes není plnohodnotně využíváno a téměř polovinu jeho plochy tvoří skladovací objekty a zbytková zeleň. Přístup k řece ...
 • V bytě maloměstě, Mikulov 

  Nekolná, Alena
  V Mikulově postupně dochází k tomu, že se vybydluje jádro města na úkor turistů a výdělku z nich. Více než bytové domy se zde budují penziony a jiná ubytování, klasické bydlení se pak odsouvá stranou, na sídliště. Postupně ...
 • Dům u řeky 

  Kropšová, Zuzana
  Lokalita se nachází v oblasti kolem koryta řeky Svitavy, jež bylo na přelomu 20. století regulováno z důvodu hospodářského využití. Hodnoty se však vyvíjí, a proto bydlet u řeky a mít tak výhled na klidně plynoucí vodu je ...
 • Dům u řeky 

  Kapraľová, Kristína
  Projekt řeší návrh zástavby urbanistické struktury území a bytového domu v blízkosti řeky Svitavy. Návrh reaguje na městsku přísnost centra města a rozvolněnost vodního toku. Vytváří ohraničené území s jasně vymezeným ...
 • Přestavba bloku Cejl - Svitavské nábřeží 

  Kučera, Vít
  Tato práce zkoumá možnosti postindustriálního areálu v Brně, mezi ulicí Cejl a řekou Svitavou. Poskytuje náhled na autorovo chápání architektury a urbanismu a jeho názor na řešená témata. Práce má tři části. V první části ...
 • Archiv+ 

  Šana, Václav
  Návrh se zabývá konceptem archivu architektury, v širším společenském rozsahu. Cílem je přistupovat k uchovaným informacím jako k určité, relativní hodnotě, kdy jsou jednotlivé prostory koncipovány s emočním překvapením. ...
 • Přestavba bloku Cejl - Svitavské nábřeží 

  Malůšek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá urbanistickým konceptem a následně konkrétním architektonickým řešením v současnosti chátrajícího brownfieldu v Brně – Zábrdovicích, mezi ulicí Cejl a pravým břehem řeky Svitavy. Práce sestává z ...
 • Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí 

  Karaba, Lukáš
  Hlavním cieľom bolo vytvoriť miesto ktoré obohatí kultúrny život v meste a bude v interiéri ale aj v exteriéri nenútene nadväzovať na Besedni dům. Cielom bolo tiež vytvoriť príjemné prostredie pešej zóny so zeleňou namiesto ...
 • Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem 

  Synková, Veronika
  Návrh nového přestupního teminálu ve Dvoře Králové nad Labem, který přibližuje železniční dopravu blíže k centru města a umožňuje přestup na ostatní druhy dopravy.
 • Archiv+ 

  Netrefová, Klára
  Návrh se zabývá konceptem, postdigitální manufaktury. Dominantní je především nezvyklá kombinace dvou asketických materiálů a to cihly a betonu. Budova má ambice se stát katalyzátorem dění s veřejném prostoru města Brna.
 • Dům u řeky 

  Moravčíková, Kristína
  V dobe dynamického rozvoja mesta Brna v metropolu európskych pomerov je potrebné zamerať sa na nové možnosti nevyužitých území v relatívnej blízkosti centra. Projekt sa zameriava na urbanistické riešenie mestského bloku v ...
 • Dům u řeky 

  Zobačová, Eliška
  Dům u řeky