Show simple item record

New quay - hidden potential Svitava drive in Brno

dc.contributor.advisorHavliš, Karelcs
dc.contributor.authorHandlířová, Petracs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:14:16Z
dc.date.available2019-05-17T02:14:16Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationHANDLÍŘOVÁ, P. Nová nábřeží - skrytý potenciál Svitavského náhonu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.cs
dc.identifier.other22750cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8026
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá urbanistickým a architektonickým návrhem pásu území podél Svitavského náhonu a říčky Ponávky v Brně. Vlastní řešené území se nachází v blízkém okolí Svitavského náhonu a to v místech, kde je již spojený s říčkou Ponávkou. V rámci města leží toto území jižně od centra na katastrálním území Komárov a částečně na katastrálním území Trnitá. Cílem práce bylo nalezení potenciálu „Svitavského náhonu“ pro obnovu a tvorbu nových městských prsotor, především v podobě nábřeží určených pro chodce a cyklisty. Návrh se také zaměřuje na obnovu a nalezení nového vhodného funkčního využití. Teoretická část diplomové práce popisuje urbanistický vývoj města, historii a vývoj brněnské krajiny a řek na jeho území. Zkoumá a analyzuje podmínky v území ovlivňující návrh. Nachází se zde celkový popis navrhovaného řešení. Výkresová část se zabývá grafickým rozborem území, konkretizací podmínek ovlivňujících návrh a řeší kompletní urbanistický návrh s vybranými detaily územícs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with an urban and architectural design of a stretch of area along the Svitava raceway and the Ponávka river in Brno, specifically of the locality in the area where the Svitava raceway has already merged with the Ponávka river. The area is situated south of the city centre, in the cadastral maps of Komárov and partly Trnitá. The main objective of the thesis is to find the potential and capacity of the Svitava raceway concerning redevelopment and creation of new municipal areas, especially in the form of embankments designated for pedestrians and cyclists. The design also focuses on the redevelopment and on finding a new suitable functional utilization of the area. The theoretical part of the diploma thesis describes the urban development of the city, its history and the development of Brno region as well as of the rivers in its district. It examines and analyses the prerequisites of the area affecting the design. Complete description and specifications of the proposed design are to be found here. The drawing part deals with the graphic analysis of the area as well as the concretization of the prerequisites influencing the design and it solves the complete urban design accompanied with the detailed local views of the area.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecturbanistická studiecs
dc.subjectrevitalizace říčního korytacs
dc.subjectSvitavský náhoncs
dc.subjectříčka Ponávkacs
dc.subjectměstský prostorcs
dc.subjectvoda ve městěcs
dc.subjectnábřežícs
dc.subjecturban studyen
dc.subjectrevitalisation of the riverbeden
dc.subjectthe Svitava flumeen
dc.subjectThe Ponávka riveren
dc.subjectpublic areaen
dc.subjectmunicipal wateren
dc.subjectriverwalken
dc.titleNová nábřeží - skrytý potenciál Svitavského náhonu v Brněcs
dc.title.alternativeNew quay - hidden potential Svitava drive in Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-01cs
dcterms.modified2009-06-02-08:22:07cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid22750en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:21:21en
sync.item.modts2019.05.19 00:52:19en
dc.contributor.refereeIng.arch.Roman Svojanovskýcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record