Show simple item record

Design of the Erasmus Programme Information Support

dc.contributor.advisorKříž, Jiřícs
dc.contributor.authorŠlechta, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:13:37Z
dc.date.available2019-04-04T01:13:37Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationŠLECHTA, J. Návrh informační podpory programu Erasmus [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other49684cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8035
dc.description.abstractTato diplomová práce popisuje reengineering procesního rámce programu Erasmus a návrh konceptuálního řešení jeho informační podpory. Analytická část se soustřeďuje na popis aktuálního stavu programu Erasmus a evropského vzdělávacího systému. Ve stejné části jsou rovněž rozebrány výhody a nevýhody stávajícího řešení. Výsledkem této analýzy je soubor silných a slabých stránek současného řešení. Na základě těchto informací je následně sestaven konceptuální návrh jádra informační podpory. V poslední části jsou diskutovány potenciální další kroky při zpracování tohoto projektu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with reengineering of Erasmsus process framework and conceptual design of its information support. Analytical part is focused to description of current state of ERASMUS programme and European education system. In the same part, advantages and shortcomings of current situation are analyzed. The output of this analysis is set of strengths and weaknesses of current solution. Based on this information, the conceptual design of the information support core is designed. At the end, potential further steps of designing of this project are discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectErasmuscs
dc.subjectprocescs
dc.subjectARIScs
dc.subjectBPMNcs
dc.subjectUMLcs
dc.subjectER diagramcs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectinformační podporacs
dc.subjectErasmusen
dc.subjectprocessen
dc.subjectARISen
dc.subjectBPMNen
dc.subjectUMLen
dc.subjectER diagramen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectinformation supporten
dc.titleNávrh informační podpory programu Erasmuscs
dc.title.alternativeDesign of the Erasmus Programme Information Supporten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-08cs
dcterms.modified2012-06-11-15:29:08cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid49684en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:40:34en
sync.item.modts2020.03.31 03:04:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBinder, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record