Show simple item record

Computer modelling and analysis of dielectric spectra

dc.contributor.advisorFrk, Martincs
dc.contributor.authorFrybert, Jancs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:17:20Z
dc.date.available2019-11-27T20:17:20Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationFRYBERT, J. Počítačové modelování a analýza dielektrických spekter [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other41121cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8058
dc.description.abstractThe aim of this project is to get to know the matters of complex permittivity, and create a program environment for graphical demonstration of the course of each element of complex permittivity in time, and its simulation. This application should approximate measured data, and determine material constants.cs
dc.description.abstractComplex permittivity, frequencies area, empirical functions of distribution of relaxation time, modelling, nonlinear regression, Levenberg-Marquardt algorithm.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCílem práce je seznámit se s problematikou komplexní permitivity a vytvořit programové prostředí pro simulaci a grafické znázornění průběhů složek komplexní permitivity. Vytvořený program má naměřená data aproximovat a stanovit materiálové konstanty.cs
dc.subjectKomplexní permitivitaen
dc.subjectfrekvenční oblasten
dc.subjectempirické funkce rozložení relaxačních doben
dc.subjectmodelováníen
dc.subjectnelineární regreseen
dc.subjectLevenberg-Marquardtův algoritmus.en
dc.titlePočítačové modelování a analýza dielektrických spektercs
dc.title.alternativeComputer modelling and analysis of dielectric spectraen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-07cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:17cs
thesis.disciplineMikroelektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid41121en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:07:33en
sync.item.modts2020.05.22 12:38:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRozsívalová, Zdenkacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ladislav Hulenyi, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Legát, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (člen) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s řešením své diplomové práce, předvedl ukázku praktického výstupu a zodpověděl otázky. Otázky oponenta: Podle jakého vztahu se vypočítá geometrická kapacita tříelektrodového systému? Jaký význam mají jednotlivé symboly v této rovnici? Otázky komise: Co je absolutní permitivita a geometrická kapacita? Jaký software byl použit pro simulaci? Jaké formáty dat je možné do vašeho programu importovat? Porovnával jste vaše výsledky s reálnými výsledky z praxe?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record