Show simple item record

Entrepreneurial Intention of Business Development

dc.contributor.advisorŽižlavský, Ondřejcs
dc.contributor.authorŠafařík, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:42:49Z
dc.date.available2019-04-03T21:42:49Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationŠAFAŘÍK, M. Podnikatelský záměr rozvoje firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other37616cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/805
dc.description.abstractTato diplomová práce je zpracována na téma „Podnikatelský záměr rozvoje firmy“. Za její hlavní cíl bylo stanoveno provedení komplexní analýzy problému současného stavu firmy AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. a jejího okolí. Dále potom v souladu s výsledky této analýzy a zjištěným stavem bylo cílem navrhnout opatření vedoucí k rozvoji, respektive k upevnění pozice na trhu a zvýšení tržeb, této analyzované firmy. K analýze firmy byly využity: analýza obecného a oborového okolí, analýza interních vlivů, finanční analýza a SWOT analýza.cs
dc.description.abstractThe Master's thesis theme is „Entrepreneurial Intention of Business Development“. The main aim of the thesis is to carry out a complex analysis of the problem of current situation in a company AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. and its environment. Furthermore, based on results of the analysis and on the analysed state of the company, the thesis aims to draft measures leading to development of the company or to strenghtening of its position on the market and to raising its sales. The analysis of the company was based on: analysis of general and field environment, analysis of internal effects, financial analysis and SWOT analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpodnikatelský záměrcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectPorterova analýza pěti konkurenčních silcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjecthodnocení efektivnosti investiccs
dc.subjectrozvoj firmycs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectFinancial Analysisen
dc.subjectPorter's Five Forces Analysisen
dc.subjectSWOT Analysisen
dc.subjectEfficiency Assesment of Investmentsen
dc.subjectCompany developmenten
dc.titlePodnikatelský záměr rozvoje firmycs
dc.title.alternativeEntrepreneurial Intention of Business Developmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-10cs
dcterms.modified2011-07-13-10:45:10cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37616en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:02:12en
sync.item.modts2019.05.18 10:14:03en
dc.contributor.refereeVaněk, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record