Show simple item record

The influence of particle size and methods of preparation of calcium aluminate phases on their hydration

dc.contributor.advisorKoplík, Jancs
dc.contributor.authorOhaňka, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:00:30Z
dc.date.available2019-04-04T03:00:30Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationOHAŇKA, Z. Vliv velikosti částic a způsobu přípravy na hydrataci vápenato-hlinitých fází [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other106066cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80631
dc.description.abstractTato práce se zabývá hydratací čtyř vápenato-hlinitých fází, a to C3A, C12A7, CA a CA2. Studován byl především vliv velikosti částic a použité metody přípravy. Zkoumáno bylo také působení těchto faktorů na typ vznikajících hydratačních produktů. Vápenato-hlinité fáze byly připravovány dvěma způsoby – vysokoteplotní metodou a metodou amorfních komplexů kyseliny citronové. Obě metody byly podrobně popsány. Velikost částic byla stanovena laserovou difrakční analýzou. Ke studiu průběhu hydratace byla použita metoda izotermické kalorimetrie. Hydratační produkty byly analyzovány pomocí rentgenové difrakční analýzy a simultánní termogravimetrické a diferenční termické analýzy.cs
dc.description.abstractThis work focuses on the hydration of four calcium aluminate phases – C3A, C12A7, CA and CA2. Above all, the influence of particle size and method of preparation on hydration behaviour were studied. Influence of these factors on hydration products were also investigated. Calcium aluminates were prepared by solid state synthesis and amorphous citrate method. Both methods were described in detail. The particle size was determined by laser diffraction. Isothermic calorimetry was used to investigate the process of hydration. Hydration products were identified by X-ray diffraction analysis and simultaneous thermogravimetric and differential thermal analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvápenato-hlinité fázecs
dc.subjectvysokoteplotní metodacs
dc.subjectmetoda amorfních komplexů kyseliny citronovécs
dc.subjecthydratacecs
dc.subjectvelikost částiccs
dc.subjectizotermická kalorimetriecs
dc.subjectcalcium aluminatesen
dc.subjectsolid state synthesisen
dc.subjectamorphous citrate methoden
dc.subjecthydrationen
dc.subjectparticle sizeen
dc.subjectisothermic calorimetryen
dc.titleVliv velikosti částic a způsobu přípravy na hydrataci vápenato-hlinitých fázícs
dc.title.alternativeThe influence of particle size and methods of preparation of calcium aluminate phases on their hydrationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-05-29cs
dcterms.modified2018-05-30-07:28:09cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid106066en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:29:50en
sync.item.modts2019.05.18 16:08:50en
dc.contributor.refereeMásilko, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record