Show simple item record

DNA isolation from selected vegetable products (paprika)

dc.contributor.advisorKovařík, Alešcs
dc.contributor.authorGőghová, Sabínacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:18Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:18Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationGŐGHOVÁ, S. Izolace DNA z vybraných zeleninových výrobků (paprika) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other104793cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80651
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá mikroizolací rostlinné DNA z 10 různých technologicky zpracovaných potravinových výrobků obsahujících papriku (Capsicum annum). DNA v kvalitě vhodné pro PCR byla izolována z homogenátů připravených v lyzačním roztoku s CTAB pomocí magnetických částic PGMA funkcionalizovaných karboxylovými skupinami. Kvantita a kvalita DNA byla stanovena spektrofotometricky a ověřena metodami PCR s primery specifickými pro rostlinnou rDNA. Kvalita izolované DNA se lišila v závislosti na technologickém zpracování výrobků. DNA izolovaná z uzené mleté papriky a z tepelně ošetřených výrobků (s výjimkou jednoho výrobku) byla degradovaná a amplifikovala se jen s primery F_26S a R_26S (produkt PCR o velikosti 220 bp) na rozdíl od primerů F_18S a R_5.8S (produkt PCR 700 bp). DNA izolované z dalších potravinových výrobků se amplifikovaly s primery F_18S a R_5.8S (produkt PCR 700bp). PCR produkt z jedné mleté papriky (Žitavská paprika) byl klonován a sekvencován.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with micromethod of DNA isolation from ten differently processing food products containing pepper (Capsicum annum). PCR ready DNA was isolated by magnetic particles PGMA functionalized by carboxyl groups from homogenates prepared in lysis buffer with CTAB. Quantity and quality of DNA was estimated using spectrophotometric measurements and verified using PCR methods with primers specific for plant rDNA. Quality of isolated DNA varied depending on processing technology. DNA isolated from smoked grinded peppers and from heat treated food products was degraded and amplified with primers F_26S and R_26S (PCR product 220 bp) in contrary to the primers F_18S and R_5.8S (PCR product 700 bp). DNA isolated from the other food products was amplified with primers F_18S and R_5.8S (PCR product 700 bp). PCR product from one grinded pepper (Žitavská paprika) was cloned and sequenced.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectizolace DNAcs
dc.subjectmagnetické částicecs
dc.subjectpolymerasová řetězová reakce (PCR)cs
dc.subjectpaprikacs
dc.subjectIsolation of DNAen
dc.subjectmagnetic particlesen
dc.subjectpolymerase chain reaction (PCR)en
dc.subjectpaprikaen
dc.titleIzolace DNA z vybraných zeleninových výrobků (paprika)cs
dc.title.alternativeDNA isolation from selected vegetable products (paprika)en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-04cs
dcterms.modified2018-06-04-18:07:38cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104793en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:15:07en
sync.item.modts2020.03.31 02:50:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKuderová,, Alenacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovaal všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Jsou k dispozici primery, které odlišují jednotlivé druhy paprik? doc. Diviš: Je vaše molekulární metoda použitelní i pro stanovení koncentrace papriky ve výrobku? dr. Mikulíková: Čím se falšuje sušená paprika?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record