Show simple item record

Analysis of beta-glucans in some fungi

dc.contributor.advisorMárová, Ivanacs
dc.contributor.authorPhan, Huong Tracs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:59Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:59Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPHAN, H. Analýza beta-glukanů ve vybraných druzích hub [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other107946cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80653
dc.description.abstractCílem diplomové práce byla analýza obsahu -glukanů ve vybraných druzích hub, kde byla rovněž stanovena celková charakterizace složení a obsažených bioaktivních látek. V teoretické části byla vypracována stručná rešerše o říši Fungi, konkrétněji byla práce zaměřená na oddělení hub Basidiomycota. V rešerši byla popsána morfologie hub a jejich chemické složení. Poslední část teorie byla věnována analytickým metodám, které byly použity v experimentální kapitole. V experimentální části byly připraveny extrakty z vybraných druhů hub (houževnatec jedlý, hlíva ústřičná, žampion bílý, žampion hnědý a boltcovitka bezová), které byly použity na charakterizaci vybraných metabolitů, jako jsou polyfenoly, flavonoidy a antioxidační aktivita. Dále bylo stanoveno množství -glukanů v houbách. S využitím plynové chromatografie bylo stanoveno množství mastných kyselin a pomocí emisní spektrometrie byly vzorky podrobeny analýze těžkých kovů. Dále byla u extraktů z  hub testována cytotoxicita pomocí MTT testu na lidských buňkách. Závěrem byla sledována antimikrobiální aktivita extraktů, proti grampozitivní bakterii Micrococcus luteus, gramnegativní bakterii Serratia marcescens a kvasince Candida glabrata. Práce poskytla přehled o složení a biologické aktivitě vybraných druhů hub.cs
dc.description.abstractThe main goal of this thesis was to analyse the amount of beta glucans in selected mushroom species. The overall characterization of the composition and content of bioactive compounds in mushrooms was studied too. The theoretical part was focused on description of Fungi, especially the Basidiomycota phyla. The overview of fungal morphology and chemical composition was elaborated. Further, theoretical basis of analytical methods used was introduced. In the experimental part, extracts from selected species of mushrooms (shiitake, oyster mushroom, white champignon, brown champignon and jew’s ear) were prepared. Overall group parameters such as polyphenols, flavonoids, antioxidant activity were determined by spectrophotometry. The amount of beta-glucans in the fungi was measured after enzyme hydrolysis using commercial kit. The content and composition of fatty acids was measured by gas spectrometry. Using emission spectrometry (ICP/OES) the presence of heavy metals was analysed in fungal extracts. Cytotoxicity was tested by MTT test on human cell lines. In the last part the antimicrobial activity against Gram-positive bacterium Micrococcus luteus, Gram-negative Serratia marcescens and yeast Candida labrata was tested. In the thesis, a complex characterization of composition and biological effect of some mushrooms was given.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHoubycs
dc.subjectbeta-glukanycs
dc.subjectantimikrobiální aktivitacs
dc.subjectcytotoxicitacs
dc.subjectmastné kyselinycs
dc.subjectFungien
dc.subjectbeta-glucansen
dc.subjectantimicrobial activityen
dc.subjectcytotoxicityen
dc.subjectfatty acidsen
dc.titleAnalýza beta-glukanů ve vybraných druzích hubcs
dc.title.alternativeAnalysis of beta-glucans in some fungien
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-05-30cs
dcterms.modified2018-05-30-12:51:34cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid107946en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:32:59en
sync.item.modts2020.03.31 13:05:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVeselá, Máriacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)cs
but.defenceDzik: Jakým způsobem byla provedena kalibrace a zpracována kalibrační data? Co je příčinou vertikálního posunu? Diviš: Prosím vysvětlete podrobněji způsob stanovení ICPOES. Způsob vyjádření koncentrace těžkých kovů není šťastný. Jaký byl původní objem odebraného vzorku a jaká byla jeho příprava? Na základě jaké úvahy byly voleny stanovované kovy? Obruča: Jaká byla metodika stanovení glukanů? Zdráhal: Co znamená hodnota viability 160 %? Jakým způsobem byl test prováděn?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie pro medicínské aplikacecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record