Show simple item record

Monitoring of 3-MPCD content in barley, malt and beer

dc.contributor.advisorMikulíková, Renatacs
dc.contributor.authorŠálková, Michaelacs
dc.date.accessioned2018-06-07T15:06:37Z
dc.date.available2018-06-07T15:06:37Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠÁLKOVÁ, M. Sledování obsahu 3-MCPD v ječmeni, sladu a pivu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other108418cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80654
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá procesním kontaminantem 3-MCPD (3-chlorpropan-1,2-diol), který vzniká při zpracování potravin. Teoretická část práce shrnuje dostupné vědecké poznatky o vlastnostech 3-MCPD, jeho možných účincích na lidský organismus, výskytu v potravinách a způsobech analýzy. V experimentální části byl sledován obsah 3-MCPD v ječmeni, v základních i speciálních druzích sladu a v pivu. Derivatizace 3-MCPD byla provedena pomocí kyseliny fenylborové (PBA) a deriváty 3-MCPD byly analyzovány metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí s použitím deuterovaného 3-MCPD jako vnitřního standardu. Mez stanovení metody byla 1 gkg-1 pro vzorky ječmene a sladu a 10 gkg-1 pro vzorky piva. Ve vzorcích ječmene byla zjištěna přítomnost 3-MCPD pod LOQ. Ve sladech byla naměřena koncentrace v rozmezícs
dc.description.abstractThe master’s thesis focuses on a process contaminant 3-MCPD (3-chloropropane-1,2-diol), which is formed during food processing. The first part of the thesis summarizes scientific knowledge about its chemical and physical properties, toxicity, occurrence in food and methods of analysis. In the second part is monitored the content of 3-MCPD in barley, in standard and special types of malts and beer. Samples were derivatized with phenylboronic acid (PBA) and 3-MCPD derivatives were analyzed by gas chromatography with a mass detector. Deuterated 3-MCPD was used as an internal standard. The limit of quantification was 1 gkg-1 for barley and malt samples and 10 gkg-1 in case of beer. The barley samples contained concentration of 3-MCPD below LOQ. In samples of malt was found concentrationen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject3-chlorpropan-1cs
dc.subject2-diolcs
dc.subjectječmencs
dc.subjectsladcs
dc.subjectpivocs
dc.subject3-chloropropane-1en
dc.subject2-diolen
dc.subjectbarleyen
dc.subjectmalten
dc.subjectbeeren
dc.titleSledování obsahu 3-MCPD v ječmeni, sladu a pivucs
dc.title.alternativeMonitoring of 3-MPCD content in barley, malt and beeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-06-17:39:00cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108418en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:06:40en
sync.item.modts2021.11.08 12:25:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSvoboda, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Co znamená M v názvu vaší sledované sloučeniny 3-MCPD? Při enzymatické a alkalické hydrolýze nehrozí vznik 3-MCPD? doc. Obruča: V čem spočívá derivatizace 3-MCPD? doc. Španová: Závěr je tedy že sloučenina 3-MCPD není v žádném pivu, nebo pouze ve vámi sledovaném?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record