Show simple item record

Using of liquid scrubbers for the removing of air pollutants

dc.contributor.advisorSvěrák, Tomášcs
dc.contributor.authorStraka, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:15Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:15Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSTRAKA, O. Použití kapalinových scrubberů při odstraňování plynných polutantů ze vdušin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other97070cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80694
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na separaci oxidu uhličitého ze směsi plynů. Odstranění plynu je prováděno absorpcí do kapalné fáze. Teoretická část věnuje pozornost popisu přestupu hmoty přes mezifázové rozhraní kapalné a plynné fáze. Experimentální část se věnuje absorpci oxidu uhličitého do roztoku hydroxidu sodného pomocí kapalinového scrubberu.cs
dc.description.abstractDiploma thesis concerned with separation of carbon dioxide from gas mixture. Elimination of gas is made by absorption into liquid phase. Theoretical part is based on study of mass transport through gas and liquid interphase. Experimental part deal with absorption of carbon dioxide to caustic soda solution via gass scrubber.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTransport hmotycs
dc.subjectreakce v heterogenním systémucs
dc.subjectabsorpcecs
dc.subjectkapalinový scrubbercs
dc.subjectMass transporten
dc.subjectreaction in heterogeneous systemen
dc.subjectabsorptionen
dc.subjectgas scrubberen
dc.titlePoužití kapalinových scrubberů při odstraňování plynných polutantů ze vdušincs
dc.title.alternativeUsing of liquid scrubbers for the removing of air pollutantsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-05-30cs
dcterms.modified2018-05-30-14:07:00cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid97070en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:08:49en
sync.item.modts2021.11.12 09:26:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKalivoda, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant v přehledné a kvalitně zpracované přednášce seznámil komisi s podstatnými výsledky své diplomové práce. Po zodpovězení otázek oponenta následovala diskuze zaměřena na další oblasti využití kapalinových scrubberů. Lze uzavřít, že dotazy oponenta i komise byly zodpovězeny věcně a správně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record