Show simple item record

Absorption of gaseous pollutants on membrane contactors

dc.contributor.advisorSvěrák, Tomášcs
dc.contributor.authorKrál, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:14Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:14Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKRÁL, P. Absorpce plynných polutantů na membránových kontaktorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other105983cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80703
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá odstraňováním vybraného polutantu NH3 z vodného roztoku za pomoci experimentálního technologického zařízení - membránového kontaktoru. Teoretická část je zaměřena zejména na rešerši momentální situace týkající se membránových kontaktorů. Teoretická část práce také obsahuje teorii potřebnou k pochopení fyzikálně chemické podstaty absorpce, chemisorpce a mikroreakcí, ke kterým dochází při převodu hmoty na membránových kontaktorech. Experimentální část se zabývá stavbou a složením technologického zařízení a dále popisuje jeho účinnost při převodu amoniaku do formy soli HNO3. Naměřené výsledky byly dále diskutovány.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is devoted to the separation of a pollutant (NH3) from a water solution using an experimental technology device - membrane contactor. The theoretical part is mostly focused on the recent progress in the field of membrane contactors. The theoretical part also contains theory of absorption, chemisorption and microreactions, which is needed to understand the subject properly. The experimental part focuses on the construction of the experimental device and what does experimental device consist of. The efficiency of the device in transfer of ammonia to an nitrate salt of nitric acid solution was tested. At the end, experimental data are further discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectabsorpce amoniakucs
dc.subjectmembránový kontaktorcs
dc.subjectdutá vláknacs
dc.subjectAmmonia absorptionen
dc.subjectmembrane contactoren
dc.subjecthollow fiberen
dc.titleAbsorpce plynných polutantů na membránových kontaktorechcs
dc.title.alternativeAbsorption of gaseous pollutants on membrane contactorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-05-29cs
dcterms.modified2018-05-30-06:47:05cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid105983en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:15:12en
sync.item.modts2020.03.31 02:46:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeDohnal, Mirkocs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)cs
but.defenceDiviš: Můžete porovnat výhody a nevýhody vaší metody se stripováním kapalina-plyn? Pekař: Jaké bylo finální pH sorbující kyseliny? Kdy je nutné přikročit k její výměně? Márová: Jaký je širší aplikační potenciál studované metody? Šlo by tuto separační metodu použít i pro nepřečištěné biologické odpady?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie pro medicínské aplikacecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record