Show simple item record

Study of contamination of river sediments with platinum metals

dc.contributor.advisorKomendová, Renatacs
dc.contributor.authorNovotný, Matějcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:15:08Z
dc.date.available2019-05-17T06:15:08Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationNOVOTNÝ, M. Studium kontaminace říčních sedimentů platinovými kovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other107896cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80721
dc.description.abstractTato práce se zabývá charakteristikou platinových kovů a problematikou související s jejich toxicitou a mobilitou v životním prostředí, přesněji v akvatickém prostředí. Tyto kovy jsou do životního prostředí uvolňovány v důsledku používání automobilových katalyzátorů. Jejich funkce je založena na katalytických vlastnostech platinových kovů. V důsledku vysokých teplot mohou být tyto kovy v katalyzátoru oxidovány a následně emitovány spolu se spalnými produkty do okolní atmosféry. Cílem práce je měření reálných vzorků říčních sedimentů řeky Svratky na území města Brna a zjištění možnosti kontaminace akvatického prostředí těmito kovy.cs
dc.description.abstractThis work deals with the characteristics of platinum metals and problems related to their toxicity and mobility in the environment, especially in the aquatic environment. These metals are released into the environment due to the use of automotive catalysts. Their function is based on the catalytic properties of platinum metals. Because of the high temperatures, these metals can be oxidized in the catalyst and subsequently emitted together with the combustion products into the surrounding atmosphere. The aim of the thesis is to measure real samples of river sediments of the river Svratka on the territory of the city of Brno and to find the possibility of contamination of the aquatic environment with these metals.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPlatinové kovycs
dc.subjectplatinacs
dc.subjectpalladiumcs
dc.subjectrhodiumcs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectautomobilová dopravacs
dc.subjectemisecs
dc.subjectbioakumulacecs
dc.subjectbiokoncentracecs
dc.subjectříční sedimentycs
dc.subjectřeka Svratkacs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectSPEcs
dc.subjectAAS.cs
dc.subjectPlatinum metalsen
dc.subjectplatinumen
dc.subjectpalladiumen
dc.subjectrhodiumen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectautomotive catalystsen
dc.subjectemisionen
dc.subjectbioacumulationen
dc.subjectbioconcentrationen
dc.subjectriver sedimentsen
dc.subjectSvratka riverien
dc.subjectBrnoen
dc.subjectSPEen
dc.subjectAAS.en
dc.titleStudium kontaminace říčních sedimentů platinovými kovycs
dc.title.alternativeStudy of contamination of river sediments with platinum metalsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-05-28cs
dcterms.modified2018-05-28-14:27:13cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid107896en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:09:09en
sync.item.modts2021.11.12 12:05:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŘezáčová, Veronikacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (člen) doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval klíčové výsledky své diplomové práce. Po té komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Student se vyjádřil k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record