Show simple item record

Measure the impact of wireless technologies on TEM

dc.contributor.advisorPolsterová, Helenacs
dc.contributor.authorProkop, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:03:57Z
dc.date.available2018-10-21T17:03:57Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPROKOP, M. Měření vlivu bezdrátových technologií na TEM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other112282cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80733
dc.description.abstractÚkolem diplomové práce je prozkoumat dostupné bezdrátové technologie (pro přenos dat) porovnat jejich parametry (nosná frekvence, typ modulace a kódování, rychlost přenosu, spotřeba/výkon, …), popsat teorii transmisních EM, odvodit z teorie moduly nebo místa TEMu nejvíce citlivá na RF rušení a prozkoumat vliv bezdrátových technologií na aplikovatelné normy (pro udělení CE) a dále navrhnout, provést a vyhodnotit měření vlivu vybraných technologií na hlavní parametry TEMu.cs
dc.description.abstractThe purpose of this diploma thesis is to research and compare available wireless communication technologies (frequency, modulation type, transmission speed and consumption). Describe transmission electron microscopes theory and deduce the most sensitive microscope parts to high frequency distortion. Investigate effect of wireless technology on CE standards and come up with, perform and evaluate the influence measurement of chosen technologies on base parameters of transmission electron microscope.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTEMcs
dc.subjectmikroskopcs
dc.subjecttransmisnícs
dc.subjectrušenícs
dc.subjectEMCcs
dc.subjectTEMen
dc.subjectmicroscopeen
dc.subjecttransmissionen
dc.subjectdistortionen
dc.subjectEMCen
dc.titleMěření vlivu bezdrátových technologií na TEMcs
dc.title.alternativeMeasure the impact of wireless technologies on TEMen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:53cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112282en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:07:27en
sync.item.modts2021.11.10 12:19:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeČudek, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Čech, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Res, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Jaký měl Wi-Fi vysílač použitý pro měření vlivu TEM výkon a jak daleko byl umístěn od přístroje? Bylo měření prováděno v odstíněné laboratoři pro eliminaci nějších vlivů? Byly navrženy nějaké nové způsoby odstínění?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record