Show simple item record

Advanced Use of Battery Storage System in Industry

dc.contributor.advisorPitron, Jiřícs
dc.contributor.authorPinkoš, Patrikcs
dc.date.accessioned2019-05-17T04:13:19Z
dc.date.available2019-05-17T04:13:19Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPINKOŠ, P. Rozšířené využití bateriových systémů v průmyslových objektech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110918cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80740
dc.description.abstractDiplomová práca sa vo svojej teoretickej časti venuje popisu možností akumulácie elektrickej energie so zameraním na elektrochemické akumulátory. Ďalšia kapitola taktiež teoretickej časti práce popisuje možné aplikácie batériového úložiska so zameraním na koncového zákazníka. Diplomová práca sa vo svojej praktickej časti venuje návrhu simulačného modelu pre batériovú aplikáciu peak-shaving, ktoré výstupom sú dve prípadové štúdie vytvorené na základe reálnych dát o spotrebe objektu. V ďalšom bode praktickej časti sa táto práca venuje návrhu riadiacej logiky pre aplikáciu peak-shaving, na základe ktorej je následne verifikovaný navrhnutý simulačný model.cs
dc.description.abstractThe Diploma thesis in theoretical part deals with description of possibilities of accumulations of electricity energy focusing on electrochemical accumulators. Next chapter of theory also describes possible applications of battery storages focusing on costumer. In practical part diploma thesis deals with suggestion of simulation model for battery application peak-shaving. Output of the suggestion represents two case studies based on real data of commercial building consumption. Furthermore, practical part also deals with suggestion of control logic for application peak-shaving which was used for verification of simulation model.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbatériové úložiskocs
dc.subjectpeak-shavingcs
dc.subjectbatériový systémcs
dc.subjectrezervovaná kapacitacs
dc.subjectštvrťhodinové maximumcs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectbattery storageen
dc.subjectpeak shavingen
dc.subjectenergy storageen
dc.subjectreserved capacityen
dc.subject15min. maximum demanden
dc.subjectMatlaben
dc.titleRozšířené využití bateriových systémů v průmyslových objektechcs
dc.title.alternativeAdvanced Use of Battery Storage System in Industryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-04cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:52cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110918en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:42:29en
sync.item.modts2020.04.01 03:22:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRadil, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí diplomovou prací na téma: Rozšířené využití bateriových systémů v průmyslových objektech. Student odpověděl na otázky oponenta práce. Doplňující otázku položil docent Drápela na důvěryhodnost prezentovaných výsledků s ohledem na nesrovnalost v matematickém popisu. Student na dotaz odpověděl. Dále se docent Drápela pozastavil nad vzorci uvedenými v diplomové práci a nechal si vzorce studentem vysvětlit. Další dotaz položil doktor Topolánek na interval probíraný v práci. Student na dotaz odpověděl. Poslední dotaz položil doktor Radil na hlídací parametry v budoucnosti provozu bateriového systému. Student na dotaz odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record