Show simple item record

Model of physical layer of communication system IEEE 802.11ah

dc.contributor.advisorPolák, Ladislavcs
dc.contributor.authorJurák, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:04:14Z
dc.date.available2018-10-21T17:04:14Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationJURÁK, P. Model fyzické vrstvy komunikačního systému IEEE 802.11ah [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110644cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80749
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou bezdrátového komunikačního systému IEEE 802.11ah. Pro tento účel je vytvořen vhodný simulační model v programu MATLAB. První část práce se zabývá standardem IEEE 802.11. Zde jsou popsány základní bloky vysílače a přijímače. Pozornost je také věnována stručnému popisu zvažovaných přenosových kanálů. Druhá část obsahuje popis navrhovaného a realizovaného simulačního modelu v MATLABu. Jednotlivé bloky simulačního modelu jsou podrobně popsány. Nakonec jsou vyhodnoceny a diskutovány získané výsledky simulace.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the analysis of the IEEE 802.11ah wireless communication system. For such a purpose, an appropriate simulation model in program environment MATLAB is created. The first part of thesis focuses on the IEEE 802.11 standard. Basic blocks of the transmitter and receiver are described. Attention is also devoted on the brief description of considered transmission channels. The second part contains the description of the proposed and realized simulation model in MATLAB. Individual blocks of the simulation model are described in details. Finally, the obtained simulation results are evaluated and discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectWi-Fics
dc.subjectIEEE 802.11ahcs
dc.subjectIoTcs
dc.subjectfyzická vrstvacs
dc.subjectsimulační modelcs
dc.subjectRF spektrumcs
dc.subjectBERcs
dc.subjectCNRcs
dc.subjectúnikový kanálcs
dc.subjectAWGNcs
dc.subjectRiciancs
dc.subjectRayleighcs
dc.subjectMIMOcs
dc.subjectWi-Fien
dc.subjectIEEE 802.11ahen
dc.subjectIoTen
dc.subjectphysical layeren
dc.subjectsimulation modelen
dc.subjectRF spectrumen
dc.subjectBERen
dc.subjectCNRen
dc.subjectfading channelen
dc.subjectAWGNen
dc.subjectRicianen
dc.subjectRayleighen
dc.subjectMIMOen
dc.titleModel fyzické vrstvy komunikačního systému IEEE 802.11ahcs
dc.title.alternativeModel of physical layer of communication system IEEE 802.11ahen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-05cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:46cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110644en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:24:36en
sync.item.modts2019.05.18 02:20:22en
dc.contributor.refereeStaněk, Miroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record