Show simple item record

Optimization of projection activities in EPLAN ELECTRIC P8 software

dc.contributor.advisorPolsterová, Helenacs
dc.contributor.authorObšil, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:03:58Z
dc.date.available2018-10-21T17:03:58Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationOBŠIL, M. Optimalizace projekční činnosti v softwaru EPLAN ELECTRIC P8 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other112255cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80758
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá optimalizací projekční činnosti v softwaru EPLAN Electric P8. Nejprve je provedeno seznámení se softwarem EPLAN, jsou přiblíženy jednotlivé základní funkce programu a vysvětlena metodika práce v softwarovém prostředí. Následuje provedení analýzy stavu převzaté elektrotechnické dokumentace kotoučové pily TAC 75 vyráběné společností Exactcut s. r. o., a způsob projekční činnosti. Práce je dále zaměřena na jednotlivé problémy, které tvoří bariéru mezi průměrnou a vysoce kvalitní úrovní projektování i možností využívat dostupné funkce zakoupeného softwaru. Poté jsou představeny jednotlivé optimalizační kroky a dílčí způsoby popisující, jakou metodou je dosaženo stanovených cílů. Část diplomové práce je věnována nalezení řešení k propojení dvou inženýrských odvětví, jimiž jsou elektrická a fluidní technologie a v závěru jsou odhaleny rozšiřující moduly softwaru, pomocí kterých může být dosaženo další úrovně profesionální projekční činnosti.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the optimization of project activities in the software EPLAN Electric P8. First part introduces electrotechnical software EPLAN, the basic functions, and explains the methodology of the work in the program environment. This is followed by an analysis of the state of the electrical documentation of the TAC 75 circular saw manufactured by Exactcut s. r. o., and the method of designing. The thesis is also focused on the individual problems that make barriers between the average and the high quality level of design and the ability to use the available features of the purchased software. Thereafter, individual optimization steps and partial methods of reaching aims are described. Part of the thesis is devoted to finding solutions for interconnection of two engineering branches, which are electric and fluid technologies and in the end are revealed expansion modules of software, which can be used to achieve a higher level of professional planning activity.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEPLAN Electric P8cs
dc.subjectEPLAN Global Supportcs
dc.subjectEPLAN Data Portalcs
dc.subjectelektrotechnická dokumentacecs
dc.subjectPLCcs
dc.subjectkotoučová pilacs
dc.subjectartiklcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectEPLAN Electric P8en
dc.subjectEPLAN Global Supporten
dc.subjectEPLAN Data Portalen
dc.subjectelectrotechnical documentationen
dc.subjectPLCen
dc.subjectcircular sawen
dc.subjectarticleen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectoptimizationen
dc.titleOptimalizace projekční činnosti v softwaru EPLAN ELECTRIC P8cs
dc.title.alternativeOptimization of projection activities in EPLAN ELECTRIC P8 softwareen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-05cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:51cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112255en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:24:38en
sync.item.modts2019.05.18 02:27:11en
dc.contributor.refereeBastl, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record