Show simple item record

Discomfort glare of non-uniform luminaires

dc.contributor.advisorŠkoda, Jancs
dc.contributor.authorŠťastný, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-06-07T15:08:02Z
dc.date.available2018-06-07T15:08:02Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠŤASTNÝ, J. Oslnění od svítidel s neuniformní vyzařovací plochou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110927cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80759
dc.description.abstractHodnocení oslnění je v oblasti světelné techniky jeden ze základních parametrů určení kvality osvětlovacích soustav. Ve vnitřních soustavách se rušivé oslnění nejčastěji hodnotí za pomoci UGR. Metoda UGR je dobře popsána a ověřena pro uniformní zdroje oslnění. S rozvojem LED se častěji do osvětlovacích soustav dostávají neuniformní zdroje oslnění, a proto je potřeba ověřit vhodnost použití UGR i pro neuniformní zdroje, popřípadě danou metodu modifikovat, nebo nahradit jinou vhodnější metodou. Práce se zaměřuje na metody hodnocení rušivého oslnění od svítidel s neuniformní vyzařovací plochou. Pro daný účel je v práci zahrnut rozbor oslnění, metody výpočtu oslnění a hodnocení oslnění. Dále pak rozbor a modifikace UGR pro výpočet rušivého oslnění od neuniformních zdrojů oslnění. Praktická část práce je zaměřena na praktické měření oslnění od uniformních i neuniformních zdrojů oslnění. Pro účely vyhodnocení vhodnosti měřící metody, práce zahrnuje subjektivní hodnocení oslnění od staticky významného vzorku.cs
dc.description.abstractIn the field of lighting technology, glare evaluation is one of the basic parameters of determining the quality of lighting systems. Disturbing glare is most often evaluated by UGR in internal systems. The UGR method is well described and verified for uniform glare sources. With the development of LED, non-uniform sources of glare become involved in the lighting system. Thus verification of UGR suitability for non-uniform sources is necessary and possibly modification of the method or replacement it by another more appropriate method is required. This diploma thesis focuses on evaluation methods of disturbing glare from luminaires with non-uniform radiation surface. For this purpose, the thesis includes glare analysis, methods of glare calculation and glare evaluation. Furthermore, the UGR analysis and modification for the calculation of disturbing glare from non-uniform glare sources are included. The practical part is concentrated on measurement of glare from uniform and non-uniform glare sources. For the purpose of evaluating the suitability of the measurement method, the subjective evaluation of glare from a statically significant sample is included in the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectoslnění; UGRcs
dc.subjectsubjektivní hodnocení oslnění; svítidla s neuniformní vyzařovací plochoucs
dc.subjectjasová analýzacs
dc.subjectHDRcs
dc.subjectglare; UGRen
dc.subjectsubjective glare evaluation; non-uniform luminairesen
dc.subjectluminance analysisen
dc.subjectHDRen
dc.titleOslnění od svítidel s neuniformní vyzařovací plochoucs
dc.title.alternativeDiscomfort glare of non-uniform luminairesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-05cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:56cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110927en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:24:38en
sync.item.modts2019.05.18 01:35:36en
dc.contributor.refereeBaxant, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record