Show simple item record

Design and implementation of the software for controlling Agilent leakage mass detectors

dc.contributor.advisorKaczmarczyk, Václavcs
dc.contributor.authorMaixner, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T04:13:20Z
dc.date.available2019-05-17T04:13:20Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMAIXNER, J. Návrh a vytvoření aplikace pro ovládání hmotnostních detektorů netěsností Agilent [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other111056cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80765
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá studií problematiky netěsnosti v průmyslu a využitím hmotnostních detektorů firmy Agilent k její detekci. Na základě provedených studií bylo navrženo hardwarové a softwarové řešení pro připojení měřících prvků k heliovému detektoru u jednoduché konfigurovatelné stanice. Dále byla vytvořena aplikace v jazyce C#. Tato aplikace umožňuje řízení stanice pro detekci netěsnosti a sběr dat z detektoru a jeho okolí. Vytvořená aplikace byla otestována v reálném prostředí. Závěr této práce se věnuje možnostem využití vytvořené aplikacecs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the study of leakage problems in industry and the use of Agilent weight detectors for its detection. Based on the studies conducted, a hardware and software solution has been proposed for connecting the measuring elements to a helium detector at a simple configurable station. Additionally, a C# application was created. This application allows the leak detector to be controlled and data collected from the detector and its surroundings. The created application was tested in a real environment. The conclusion of this work is devoted to the possibilities of using the created application.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDetekce netěsnostics
dc.subjecthmotnostní detektorcs
dc.subjectAgilentcs
dc.subjectC#cs
dc.subjectWPFcs
dc.subjectMVVMcs
dc.subjectEthernetcs
dc.subjectRS-232cs
dc.subjectLeak detectionen
dc.subjectmass detectoren
dc.subjectAgilenten
dc.subjectC#en
dc.subjectWPFen
dc.subjectMVVMen
dc.subjectEtherneten
dc.subjectRS-232en
dc.titleNávrh a vytvoření aplikace pro ovládání hmotnostních detektorů netěsností Agilentcs
dc.title.alternativeDesign and implementation of the software for controlling Agilent leakage mass detectorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-05cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:49cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111056en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:24:40en
sync.item.modts2019.05.18 21:33:54en
dc.contributor.refereeArm, Jakubcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record