Show simple item record

Multifunction Sensor

dc.contributor.advisorDřínovský, Jiřícs
dc.contributor.authorTománek, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:03:57Z
dc.date.available2018-10-21T17:03:57Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationTOMÁNEK, J. Multifunkční senzor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other111877cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80769
dc.description.abstractCílem diplomové práce je seznámení se s možnostmi realizace multifunkčního sensoru určeného pro agrikulturní účely. Práce se v teoretické rovině zabývá principy měření enviromentálních veličin. Následně jsou vybrány sensory jenž jsou schopné měřit příslušné veličiny. V práci jsou rozebrány možnosti bezdrátové komunikace. Pozornost je věnována především komunikačním modulům of výrobce DIGI®. Hlavní část práce popisuje fyzickou realizaci multifunkčního sensoru. Zde je podrobně rozebráno jaké komponenty jsou vybrány na realizaci s přilédnutím k obecným požadavkům na realizaci. Na konci práce je popsán program obsluhující multifunkční sensor.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is to get acquainted with possibilities of realization of a multifunctional sensor for agricultural purposes. The theoretical work deals with the principles of measurement of environmental variables. Subsequently, sensors are selected which can measure the environmental variables. The thesis discusses the possibilities of wireless communication. Attention is paid to the communication modules of the DIGI® manufacturer. The main part describes the physical implementation of the multifunctional sensor. Here is a detailed breakdown of what components are selected for implementation with adherence to general implementation requirements. At the end of the work is described a program serving multifunctional sensor.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMultifunkční sensorcs
dc.subjectAgrikulturní sensorycs
dc.subjectBezdrátová komunikacecs
dc.subjectDIGI®cs
dc.subjectMultifunctional sensoren
dc.subjectAgriculture sensorsen
dc.subjectWireless communicationen
dc.subjectDIGI®en
dc.titleMultifunkční senzorcs
dc.title.alternativeMultifunction Sensoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-05cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:56cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111877en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:02:37en
sync.item.modts2021.11.08 13:05:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeGötthans, Tomášcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (člen) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen) doc. Ing. Ján Gamec, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. dr. Dřínovský: Je Xbee 868 a digimesh kompatibilní? Student tvrdí, že ano. doc. Masopust: Jak jsou zapojeny baterie? Student specifikuje, jak byly baterie zapojeny. doc. Masopust: Co je to termistor? Student odpovídá nesprávně. doc. Masopust: Proč jste zvolil mechanické seznory pro rychlost/směr větru? Student udává, že tomu bylo dle zadání firmy z důvodu ceny. prof. Sigmund: Čí byl úkol vyrobit prototip desky? Student uvádí, že jeho. doc. Šotner: Řekl vám vedoucí v jakém software pracovat? Student uvádí, že software, ve kterém měl student pracovat byl zadán nakonec ale používal jiný software dle svého uvážení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record