Show simple item record

Photoimpedace spectroscopy characterization of the perovskit photovoltaic cells

dc.contributor.advisorNovák, Vítězslavcs
dc.contributor.authorHenek, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T04:13:20Z
dc.date.available2019-05-17T04:13:20Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationHENEK, T. Charakterizace vlastností perovskitovských fotovoltaických článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other112202cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80774
dc.description.abstractSemestrální práce se zabývá problematikou perovskitových solárních článků. Popisuje strukturu perovskitu a část historie solárních článků, která vedla k použití perovskitu jako absorpční vrstvy. Dále jsou rozebrány metody impedanční spektroskopie, jednotlivé metody fotospektroskopie a měření zátěžových charakteristik. V práci jsou sumarizovány již provedené analýzy perovskitových článků s popisem jejich měření a rozborem výsledků. V praktické části jsou provedena měření pro vyhodnocení vlivu topologie a vlnové délky na vlastnosti článku.cs
dc.description.abstractThis work studies the subject of perovskite solar cells. The structure of perovskites is described along with a portion of photovoltaics history that led to the employment of perovskites as absorpsion layers. Further, methods of measurement for solar cells such as impedance spectroscopy, photospectroscopy and load characteristics are summarized. Lastly there is a description of already done analytics of perovskite solar cells with the summary of the results. In the practical part, there are measurements made to find out any effect of cell topology or light source wavelength on the cell performance.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPerovskitcs
dc.subjectfotovoltaikacs
dc.subjectimpedanční spektroskopiecs
dc.subjectfotospektroskopiecs
dc.subjectDSSCcs
dc.subjectPerovskiteen
dc.subjectphotovoltaicsen
dc.subjectimpedance spectroscopyen
dc.subjectphotospectroscopyen
dc.subjectDSSCen
dc.subjectdye sensitized solar cellsen
dc.titleCharakterizace vlastností perovskitovských fotovoltaických článkůcs
dc.title.alternativePhotoimpedace spectroscopy characterization of the perovskit photovoltaic cellsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:44cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112202en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:04:17en
sync.item.modts2020.03.31 06:53:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVaněk, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (místopředseda) Doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Libich, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Doplňující otázky: 1) Byly proměřovány stejně staré vzorky? 2) Za jak dlouho myslíte, že budou perovskitovské články komerčně využívány?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record