Show simple item record

Physical security and network management on physical layer

dc.contributor.advisorHajný, Jancs
dc.contributor.authorRozsypal, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:12:55Z
dc.date.available2019-04-03T22:12:55Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationROZSYPAL, O. Fyzická bezpečnost a management sítě na fyzické vrstvě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110042cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80838
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou fyzické bezpečnosti, zvláště managementu sítě na fyzické vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. První část této práce je zaměřena na motivaci pro zavedení inteligentního řešení. Druhá část vysvětluje základní principy a prvky použité v systémech managementu fyzické vrstvy. Další část se zaměřuje na konkrétní řešení systému pro management fyzické vrstvy od společnosti Molex. V posledních částech této práce jsou popsány zjištěné slabiny systému a provedeno srovnání daného řešení oproti jeho konkurentům. Příloha k této práci zahrnuje vytvořenou laboratorní úlohu.cs
dc.description.abstractThis master's thesis is focused on physical security, mainly the network management of the ISO/OSI physical layer. First part deals with the motivation of introducing inteligent solutions. The second part explains the basic principles used in the physical layer management. The third section is focused on particular solutions available by the Molex company. The last parts of this thesis describe identified weaknesses and a comparison of such solution and other solutions provided by competition. The appendix of this thesis involves a created laboratory exercise.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectfyzická vrstvacs
dc.subjectmanagementcs
dc.subjectAIMcs
dc.subjectMolexcs
dc.subjectMIIMcs
dc.subjectsecurityen
dc.subjectphysical layeren
dc.subjectmanagementen
dc.subjectAIMen
dc.subjectMolexen
dc.subjectMIIMen
dc.titleFyzická bezpečnost a management sítě na fyzické vrstvěcs
dc.title.alternativePhysical security and network management on physical layeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:53cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110042en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:24:59en
sync.item.modts2019.05.18 10:02:19en
dc.contributor.refereeBurda, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record