Show simple item record

Line start synchronous machine

dc.contributor.advisorKlíma, Jiřícs
dc.contributor.authorKaczmarczyk, Rubencs
dc.date.accessioned2019-05-17T04:13:24Z
dc.date.available2019-05-17T04:13:24Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKACZMARCZYK, R. Synchronní stroj spouštěný ze sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other109643cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80883
dc.description.abstractTato práce se zabývá seznámením se s konstrukcí synchronního stroje spouštěného ze sítě. Dále je pak na základě výrobní dokumentace proveden výpočet asynchronního stroje. Analytický výpočet je proveden i v programu RMxprt, následně jsou výpočtu obou metod porovnány. Dále je provedena úprava rotoru zadaného asynchronního motoru včetně vložení permanentních magnetů do rotoru. V programu Ansys Maxwell je poté provedena optimalizace a analýza motoru, a je také ověřen rozběh motoru. Nakonec jsou dosažené výsledky shrnuté v závěru.cs
dc.description.abstractThis work deals with explanation of the construction of a line start synchronous machine. Furthermore, the calculation of the asynchronous machine is made on the basis of the production documentation. The analytical calculation is done in the RMxprt program, then the calculations of both methods are compared. In addition, rotor adjustment of the specified asynchronous motor is performed, including the insertion of permanent magnets into the rotor. Ansys Maxwell program then optimizes and analyzes the engine, and also checks engine's start-up. Finally, the results are compared and summarized.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSynchronní motor napájený ze sítěcs
dc.subjectnávrh rotorucs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectověření rozběhu motorucs
dc.subjectSynchronous motoren
dc.subjectdesign rotoren
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectverification of engine start upen
dc.titleSynchronní stroj spouštěný ze sítěcs
dc.title.alternativeLine start synchronous machineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-05cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:46cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109643en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:18:36en
sync.item.modts2020.03.31 04:56:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMach, Martincs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. František Veselka, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Skalka, Ph.D. (člen) Ing. Miloš Pěnička (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent na úvod seznámil komisi s cíli diplomové práce a se zadanými parametry motoru. Uvedl vstupní podmínky pro analytický výpočet, jenž následně realizoval svým vlastním skriptem v programu Matlab. Výsledky svého výpočtového skriptu porovnal s výsledky z programu RMxprt. Představil a zdůvodnil volbu topologie umístění magnetů v rotoru a volbu jejich materiálu. Závěrem pak představil výsledky simulace metodou konečných prvků při rozběhu motoru. Student nebyl schopen odpovědět na všechny otázky oponenta, zejména týkající se vysvětlení uvedené momentové charakteristiky na straně 21 a 22. V závěrečné obecné diskuzi nedokázal vysvětlit všechny nejasnosti vyskytující se v práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record