Show simple item record

Position measurement by electronic contact probes

dc.contributor.advisorŠteffan, Pavelcs
dc.contributor.authorNoga, Kamilcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:13:02Z
dc.date.available2019-04-03T22:13:02Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationNOGA, K. Měření pozice elektronickými dotykovými sondami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other112013cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80902
dc.description.abstractTato práce se zabývá tvorbou tzv. uživatelských obrazovek pro systém Mitsubishi série M7. Tyto obrazovky budou sloužit jako uživatelsky přívětivá grafická nástavba systému, pro snadné měření počátečních bodů obráběných dílců a také pro přesné zaměřování délek a poloměrů nástrojů, použitých k obrábění.cs
dc.description.abstractThis work is dealing with custom screens programming for Mitsubishi M7 series controller. These custom screens will be working as graphic user interface for easy workpiece zero position measuring and also for precise measuring of length and diameter of tools used for working on the work piece.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPLCcs
dc.subjectISO programcs
dc.subjectUživatelské obrazovkycs
dc.subjectdotyková sondacs
dc.subjectMitsubishi M7cs
dc.subjectPLCen
dc.subjectISO programen
dc.subjectCustom screensen
dc.subjectTouch probeen
dc.subjectMitsubishi M7en
dc.titleMěření pozice elektronickými dotykovými sondamics
dc.title.alternativePosition measurement by electronic contact probesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-08-09:02:17cs
thesis.disciplineMikroelektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112013en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:29:10en
sync.item.modts2020.03.31 02:15:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKledrowetz, Vilémcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Urban, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D. (člen) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent představil komisi svou diplomovou práci. Na konci své prezentace student zodpověděl otázky položené oponentem práce. Komise se dotázala studenta na otázky týkající se jeho práce, na které student odpověděl. Komise neměla žádné připomínky k formálním věcem uvedeným v práci a k formální straně v rámci prezentace.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record