Show simple item record

Projet of reconstruction of the 22 kV incoming substation and the cable network in the faculty hospital campus

dc.contributor.advisorOrságová, Jaroslavacs
dc.contributor.authorKomárek, Filipcs
dc.date.accessioned2018-10-29T12:12:16Z
dc.date.available2018-10-29T12:12:16Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKOMÁREK, F. Návrh rekonstrukce stávající vstupní rozvodny a kabelové sítě 22 kV v areálu fakultní nemocnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110898cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80905
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá areálovou distribučnou sieťou a jednou zo vstupných trafostaníc nemocnice. Prvá časť tejto diplomovej práce rieši návrh novej káblovej siete, jej postupné oživene bez toho, aby došlo k výpadkom elektrickej energie v odberných miestach. Ďalej v tejto práci je navrhnutý kiosk, ktorý bude slúžiť, ako dočasná trafostanica pre napájanie odberov, počas rekonštrukcie rozvádzača VN. Následne je v tejto práci navrhnutá nová rozvodňa VN v jednej zo vstupných trafostaníc. Bol navrhnutý nový rozvádzač VN a vybavenie novej rozvodne VN. Ďalej v tejto práci je navrhnutá kompenzácia celého areálu, vrátane káblovej siete VN.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the area hospital distribution networkand one of the hospital's entry substation. The first part of this master's thesis deals with the project of the new cable network, her gradual revival without any power outages at the collection points. Futher, in this thesis is project of temporary transformer station for supplying power during the reconstruction of the HV switchboard. Subsequently, in this thesis is project of the new HV switchboard in one of the entry substation. new HV switchgear and a new HV substation were projected. Futher, in this thesis is proposed compensation of the whole area, including the HV network.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnávrh káblov VN - 22 kVcs
dc.subjectrekonštrukcia káblových trascs
dc.subjectareálová sieť VNcs
dc.subjecturčenie skratových pomerovcs
dc.subjectrekonštrukcia rozvodne VNcs
dc.subjectrozvádzače VN s izoláciou SF6cs
dc.subjectnávrh rozvádzačov VNcs
dc.subjectnadprúdová ochranacs
dc.subjectporovnávacia ochrana vedeniacs
dc.subjectnávrh istiacich a meracích transformátorovcs
dc.subjectdočasná rozvodňa VNcs
dc.subjectrekonštrukcia počas prevádzkycs
dc.subjectnemocničná elektrická sieťcs
dc.subjectkompenzácia kapacitného výkonu káblovej sietics
dc.subjectnávrh chladenia transformátora.cs
dc.subjectproject of HV cables - 22 kVen
dc.subjectreconstruction of cable waysen
dc.subjectHV networken
dc.subjectarea HV networken
dc.subjectdetermination of short-circit conditionsen
dc.subjectreconstruction of HV substationen
dc.subjectHV switchgears with SF6 insulationen
dc.subjectproject of HV switchgearsen
dc.subjectovercurrent protectionen
dc.subjectline differential protectionen
dc.subjectproject of protection and measuring transformersen
dc.subjectreconstruction during operationen
dc.subjecthospital electrical networken
dc.subjectcompensation of the capacity of the cable networken
dc.subjectcooling transformer designen
dc.titleNávrh rekonstrukce stávající vstupní rozvodny a kabelové sítě 22 kV v areálu fakultní nemocnicecs
dc.title.alternativeProjet of reconstruction of the 22 kV incoming substation and the cable network in the faculty hospital campusen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-04cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:47cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110898en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:56:11en
sync.item.modts2020.03.31 17:34:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeProcházka, Alešcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. (člen) Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí diplomovou prací na téma: Návrh rekonstrukce stávající vstupní rozvodny a kabelové sítě 22 kV v areálu fakultní nemocnice. Vedoucí práce doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. přečetla posudky vedoucího a oponenta diplomové práce Ing. Aleše Procházky. Student odpověděl na otázky oponenta práce. Doplňující otázku položil Ing. Jiří Ptáček na řízení kompenzace, což student osvětlil. Ing. Morávek se zeptal na zapojení kondenzátorových baterií. Student odpověděl správně. Na otázku Ing. Michla Ptáčka na maximální zkratový proudu student odpověděl neúplně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record