Show simple item record

Degradation of epoxy resins vith various aditives by solar radiation

dc.contributor.advisorKazelle, Jiřícs
dc.contributor.authorŠkarabelová, Lenkacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:03:48Z
dc.date.available2018-10-21T17:03:48Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠKARABELOVÁ, L. Degradace epoxidových pryskyřic s různými plnivy slunečním zářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other111957cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80912
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na prostudování chemických a fyzikálních vlastností dielektrických materiálů se zaměřením na epoxidové pryskyřice. Jsou zde zahrnuty možné vlivy, které mohou ovlivňovat vlastnosti epoxidových pryskyřic, a to jak procesy, které zlepšují vlastnosti polymerů, tak i procesy, které způsobují degradaci materiálu. Další částí práce je pak popis diagnostických metod vhodných pro měření základních elektrických veličin materiálu a návrh vhodné metody pro měření vlastností epoxidových pryskyřic s různými plnivy za ovlivnění vzorků slunečním zářením. V neposlední řadě práce zahrnuje experiment věnovaný degradaci epoxidových pryskyřic s různými plnivy vlivem slunečního záření a vyhodnocení zvoleného experimentu.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is focused on the study of chemical and physical properties of dielectric materials with main focus on epoxy resins. It includes possible processes that can influence the properties of epoxy resins, both processes that improve polymer properties and processes that cause material degradation. Next part of the thesis is a description of diagnostic methods suitable for measurement of basic electrical quantities of material and design of a suitable method for measuring properties of epoxy resins with different additives, influencing the samples by solar radiation. At the end, the work includes an experiment dedicated to the degradation of epoxy resins with various additives by solar radiation and the evaluation of the experiment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrické vlastnosti dielektrických materiálůcs
dc.subjectEpoxidové pryskyřicecs
dc.subjectDegradační procesy epoxidových pryskyřiccs
dc.subjectDiagnostické metody měření elektrických veličincs
dc.subjectSluneční zářenícs
dc.subjectVlivy slunečního záření.cs
dc.subjectElectrical properties of dielectric materialsen
dc.subjectEpoxy resinsen
dc.subjectDegradation processes of epoxy resinsen
dc.subjectDiagnostic methods for measuring electrical quantitiesen
dc.subjectSolar radiationen
dc.subjectEffects of solar radiation.en
dc.titleDegradace epoxidových pryskyřic s různými plnivy slunečním zářenímcs
dc.title.alternativeDegradation of epoxy resins vith various aditives by solar radiationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:56cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111957en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:50:17en
sync.item.modts2020.03.31 13:23:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeNovák, Vítězslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Čech, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Res, CSc. (člen) Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Můžete prosím vysvětlit tvrzení „kyslík podporuje oxidační a redukční procesy?" Co je a lze určit součinitel elektrodového systému B? – str. 18 Jaké parametry a v jakých mezích byly při měření i degradaci vzorků podle norem nastavovány? Popište princip impedanční spektroskopie.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record