Show simple item record

Development of the complex simulator of the solar irradiance and its cooperation with the PV module

dc.contributor.advisorPtáček, Michalcs
dc.contributor.authorPetrov, Romancs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:03:50Z
dc.date.available2018-10-21T17:03:50Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPETROV, R. Vývoj komplexního simulátoru slunečního záření a jeho spolupráce s FV modulem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110917cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80933
dc.description.abstractHlavním bodem této práce je rozšíření komplexního simulátoru slunečního záření, vytvoření nových funkcionalit, a spolupráce tohoto komplexního simulátoru s FV elektrárnou. Tato práce navazuje na rozpracovanou práci v oblasti modelování slunečního záření. Práce se zabývá pokračováním, respektive vylepšování některých nedostatků, popř. odstraněním nedostatků, jako např. opravení začátků a konců simulace, oprava výpočtu východu a západu slunce, ale také např. přidání různých typů mraků, popř. kombinace různě předvolených situací oblačnosti, nebo zadávání pomocí data, a další. Tyto nedostatky se vyskytují v bakalářské práci „Komplexní simulátor slunečního záření“, a i v této práci je hlavním nástrojem program PSCAD. Dalším důležitým bodem této práce je realizace simulace, kdy vylepšený simulátor slunečního záření pracuje v spolupráci s modelem fotovoltaického panelu, respektive FV elektrárnou. Ta má různé provozní stavy, které jsou v programu PSCAD vytvořeny. Patří mezi ně např. přechody oblačností, jak nad celou elektrárnou, tak i pouze částečné. Dále jsou zde provedeny experimenty, které dokazují fakt, že směr příchozí oblačnosti hraje roli na výkon FV elektrárny.cs
dc.description.abstractThe main point of this thesis is the extension of the complex solar radiation simulator, the creation of new functionalities, and the cooperation of this complex simulator with the PV power plant. This work builds on the work done in the area of solar radiation modeling. The thesis deals with the continuation, or improvement of some shortcomings, removing shortcomings, such as fixing the beginnings and ends of the simulation, correcting the calculation of sunrise and sunset, but also adding different types of clouds, combinations of different preset cloud situations, or data input, and more. These deficiencies are found in the bachelor's thesis "Complex Simulator of the solar irradiance", and PSCAD is the main tool in this work. Another important point of this work is the realization of the simulation where an improved solar radiation simulator works in cooperation with a model of a photovoltaic panel or a PV power plant, respectively. It has different operating states created in PSCAD. These include, for example, cloud crossings, both over the entire power plant and only partial. In addition, there are experiments that prove the fact that the direction of the incoming cloud plays a role in the power of the PV power plant.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFotovoltaická elektrárnacs
dc.subjectempirické rovnicecs
dc.subjectmatematické modelování slunečního zářenícs
dc.subjectPSCADcs
dc.subjectintenzita slunečního zářenícs
dc.subjectpřechod oblačnostics
dc.subjectvýkon FV elektrárnycs
dc.subjectPhotovoltaic planten
dc.subjectempirical formulasen
dc.subjectmathematical modelling of solar irradiationen
dc.subjectPSCADen
dc.subjectintensity of solar radiationen
dc.subjectclouds transitionen
dc.subjectpower output of PV planten
dc.titleVývoj komplexního simulátoru slunečního záření a jeho spolupráce s FV modulemcs
dc.title.alternativeDevelopment of the complex simulator of the solar irradiance and its cooperation with the PV moduleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-05cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:51cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110917en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:25:25en
sync.item.modts2019.05.18 03:21:12en
dc.contributor.refereeVrána, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record