Show simple item record

Time series analysis using deep learning

dc.contributor.advisorUher, Václavsk
dc.contributor.authorHladík, Jakubsk
dc.date.accessioned2018-10-21T20:46:59Z
dc.date.available2018-10-21T20:46:59Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationHLADÍK, J. Analýza časových řad s využitím hlubokého učení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110112cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80951
dc.description.abstractCieľom práce bolo vytvoriť nástroj pre predikciu časových radov s pomocou hlbokého učenia. V prvej časti práce je stručný popis hlbokého učenia a jeho porovnanie s klasickým strojových učením. V ďalšej časti sa nachádza stručný rozbor niektorých, už v praxi využívaných nástrojov pre predikciu. Posledná časť je zameraná na rozbor problému ako aj na samotnú tvorbu programu.sk
dc.description.abstractThe aim of the thesis was to create a tool for time-series prediction based on deep learning. The first part of the work is a brief description of deep learning and its comparison to classical machine learning. In the next section contains brief analysis of some tools, that are already used for time-series forecasting. The last part is focused on the analysis of the problem as well as on the actual creation of the program.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUmelá inteligenicask
dc.subjecthlboké učeniesk
dc.subjectpredikcia časových radovsk
dc.subjectArtificial Intelligenceen
dc.subjectdeep learningen
dc.subjecttime series forecastingen
dc.titleAnalýza časových řad s využitím hlubokého učenísk
dc.title.alternativeTime series analysis using deep learningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:45cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110112en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:25:29en
sync.item.modts2019.05.18 08:47:43en
dc.contributor.refereeKolařík, Martinsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record