Show simple item record

The acquisition and operating costs (efficiency) of different types of HV lines

dc.contributor.advisorRadil, Lukášcs
dc.contributor.authorVeselý, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:13:01Z
dc.date.available2019-04-03T22:13:01Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVESELÝ, T. Pořizovací a provozní náklady (efektivnost) různých typů vedení VN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110930cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80986
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti investic různých typů vedení vysokého napětí z hlediska pořizovacích a provozních nákladů. V práci je popsána problematika regulovaného prostředí v oblasti elektroenergetiky, rozbor stanovení ceny za zajištění distribuce a návaznost pořizovacích a provozních nákladů na povolené výnosy provozovatele distribuční společnosti Následně je zpracován rozbor provozních a pořizovacích nákladů venkovního i kabelového vedení. Jednotlivé položky provozních nákladů jsou určeny buď roční ztracenou energií vztaženou na jednotku délky, roční hodinovou náročností práce nebo ročním nákladem vztaženým na jednotku délky. Dalším bodem je zhodnocení efektivnosti investice pro dvě různá modelová vedení, tzn. vyhodnocení investičních a provozních nákladů, povolených výnosů z investice a ekonomické zhodnocení. Závěrem práce je porovnání obou typů vedení, jak z hlediska investičních a provozních nákladů, tak z hlediska ekonomického.cs
dc.description.abstractThe master´s thesis deals with the evaluation of the efficiency of investment of various types of high voltage lines in terms of capital expenditures and operating expenses. The thesis describes the issue of the regulated environment in the field of electricity, the analysis of the pricing for ensuring the distribution of electricity and the analysis of the capital expenditures and operating expenses of the authorized returns of the distribution company operator. Subsequently, an analysis of the capital expenditures and operating expenses of the overhead and cable lines is processed. The particular components of the operating costs are determined either by annual energy loss per unit of length, an annual hourly labor demand, or an annual cost per unit of length. Another point is the evaluation of the investment efficiency for two different model lines, evaluation of capital expenditures and operating expenses, allowed investment returns and economic evaluation. The conclusion of this pursuit is the comparison of both types of lines, both with the view of capital expenditures and operating expenses, as well as with the view of economic appreciation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvenkovní vedení VNcs
dc.subjectkabelové vedení VNcs
dc.subjectprovozní nákladycs
dc.subjectOPEXcs
dc.subjectpořizovací nákladycs
dc.subjectCAPEXcs
dc.subjectefektivnost investicecs
dc.subjectHV overhead linesen
dc.subjectHV cable linesen
dc.subjectoperating expensesen
dc.subjectOPEXen
dc.subjectcapital expendituresen
dc.subjectCAPEXen
dc.subjecteffectiveness of investmenten
dc.titlePořizovací a provozní náklady (efektivnost) různých typů vedení VNcs
dc.title.alternativeThe acquisition and operating costs (efficiency) of different types of HV linesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-05cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:57cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110930en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:25:37en
sync.item.modts2019.05.18 14:40:52en
dc.contributor.refereeReiter, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record