Show simple item record

attributes of corporeality

dc.contributor.advisorGabriel, Michalcs
dc.contributor.authorLukešová, Evacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:38:41Z
dc.date.available2019-06-14T11:38:41Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationLUKEŠOVÁ, E. Atributy tělesnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2018.cs
dc.identifier.other109870cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81001
dc.description.abstractMá diplomová práce s názvem Atributy tělesnosti je pokračováním mého promýšlení tématu identity. Nyní k identitě přistupuji jako ke kategorii, nikoli jako k identitě, která náleží konkrétnímu člověku. Pokládám si otázku, jak se identita formuje v postmoderním, globalizovaném světě a jak se k ní vztahuje tělesnost. Má odpověď se zakládá na realitě, kterou znám, na současném stavu společnosti. Nicméně záměrem mého díla je především vyjádřit mou představu, která je spíše utopickým scénářem, než čímkoli jiným.cs
dc.description.abstractMy thesis titled Attributes of corporeality is a continuation of my thinking on the topic of identity. Now I approach identity as a category, not as an identity that belongs to a particular person. I consider the question of how is identity shaped in a postmodern, globalized world and how is it related to corporeality. My answer is based on the reality I know, on the current state of society. However, the intention of my work is above all to express my idea, which is rather a utopian scenario than anything else.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttělocs
dc.subjecttělesnostcs
dc.subjectfigurální sochařstvícs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectgendercs
dc.subjectidentitacs
dc.subjectvirtualitacs
dc.subjectmigracecs
dc.subjectvícekanálová instalacecs
dc.subjectstop motion animacecs
dc.subjectinstalacecs
dc.subjectposthumanismuscs
dc.subjectutopiecs
dc.subjectdigitální technologiecs
dc.subjectvideocs
dc.subjectmobilitacs
dc.subjectbodyen
dc.subjectcorporealityen
dc.subjectfigural sculptureen
dc.subjectsocietyen
dc.subjectgenderen
dc.subjectidentityen
dc.subjectvirtualityen
dc.subjectmigrationen
dc.subjectmultichannel installationen
dc.subjectstop motion animationen
dc.subjectinstallationen
dc.subjectposthumanismen
dc.subjectutopiaen
dc.subjectdigital technologyen
dc.subjectvideoen
dc.subjectmobilityen
dc.titleAtributy tělesnostics
dc.title.alternativeattributes of corporealityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-05-16cs
dcterms.modified2020-04-21-09:44:16cs
thesis.disciplineVýtvarná tvorbacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1cs
thesis.levelMgA.cs
thesis.nameMgA.cs
sync.item.dbid109870en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.22 04:57:19en
sync.item.modts2020.04.22 04:13:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
dc.contributor.refereeBartlová, Milenacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. Dezider Tóth (člen) MgA. Jiří Franta (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programVýtvarná uměnícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record