Show simple item record

Water Politics

dc.contributor.advisorSterec, Pavelcs
dc.contributor.authorDvořáková, Danacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:38:43Z
dc.date.available2019-06-14T11:38:43Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationDVOŘÁKOVÁ, D. Politika vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2018.cs
dc.identifier.other109884cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177282
dc.description.abstractPráce má za cíl neotřelým způsobem seznámit diváka s problematikou vody na území České republiky a s její distribucí v rámci krajiny. Její charakter, který se přibližuje dokumentárnímu zpracování, však explicitně nepopisuje problém, spíše má snahu jej vizuálně vykreslit a dát divákovi prostor pro vlastní imaginaci. Dílo staví do kontrastů příklady jemných funkčních zásahů do krajiny s příklady monstrózních betonových staveb - přehrad. Poukazuje na problematická místa a snaží se zprostředkovat divákovi problém aktuální nejen ve zvolené lokalitě. Stěžejní je lyrické podání, které navozuje nejen obraz, ale i zvuková část a vyprávění, které objasňuje celý problém. Video nemá čistě informativní ráz, jeho specifikum je zaměřené i na požitek diváka. Hraje si s dokumentárními postupy, ale nevyužívá je prioritně. Záběry jsou schválně voleny tak, aby betonové stavby vypadaly monumentálně a vyzněla tak jejich vážnost. Z pozadí záběrů vyplývá i doba jejich vzniku. Tento prvek má být kritický a má se stavět do opozice proti studiím, které používají staré plány pro stavby nových vodních nádrží, které nedávají prostor pro staronová funkčnější řešení. Dílo se dotýká i nadprodukce a problematiky dnešního moderního zemědělství.cs
dc.description.abstractThe work is aimed at familiarizing the audience with the problems of water in the Czech Republic and its distribution within the landscape. However, its character, which approaches to documentary work, doesn´t explicitly describe the problem, but rather attempts to visualize it and give the viewer space for his own imagination. The work draws in contrast the examples of fine functional interventions in the landscape with examples of monstrous concrete structures - dams. It points to problematic places and tries to convey to the viewer the current issue not only in the chosen location. The main thing is the lyrical performance, which evokes not only a video but also the sound part and the narrative that explains the whole problem. The video is not purely informative, its specificity is also focused on the enjoyment of the viewer. He plays with documentary techniques but does not use them as a priority. The shots are deliberately chosen so that the concrete buildings look monumental and have their seriousness. The background of the shots also shows the time of their creation. This element is supposed to be critical and is supposed to be opposed to studies that use old plans to build new water reservoirs that do not give space for a more efficient solution. The work also touches on the overproduction and issues of today's modern agriculture.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. FaVUcs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVodacs
dc.subjectvodní ekosystémcs
dc.subjectvodní plochacs
dc.subjectnávrat vody do krajinycs
dc.subjectbeton vs. drobné zásahy do krajinycs
dc.subjectpolitika vodycs
dc.subjectkvalita vodycs
dc.subjectkrajinacs
dc.subjectdokumentcs
dc.subjectexperimentální dokumentcs
dc.subjectnedostatek vodycs
dc.subjectpřehradycs
dc.subjectpřírodacs
dc.subjectpřírodní panoramacs
dc.subjectlyrikacs
dc.subjectvideo báseňcs
dc.subjectWateren
dc.subjectaquatic ecosystemen
dc.subjectwater surfaceen
dc.subjectwater return to the grounden
dc.subjectconcrete vs. water. minor landscapesen
dc.subjectwater policyen
dc.subjectwater qualityen
dc.subjectlandscapeen
dc.subjectdocumenten
dc.subjectexperimental documenten
dc.subjectLack of wateren
dc.subjectdamsen
dc.subjectnatureen
dc.subjectnatural panoramaen
dc.subjectlyricsen
dc.subjectvideo poemen
dc.titlePolitika vodycs
dc.title.alternativeWater Politicsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-05-18cs
dcterms.modified2018-05-21-11:53:51cs
thesis.disciplineIntermediální a digitální tvorbacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér intermédiícs
thesis.levelMgA.cs
thesis.nameMgA.cs
sync.item.dbid109884en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:38:43en
sync.item.modts2019.05.18 14:52:25en
dc.contributor.refereeVojtěchovský, Milošcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record