Show simple item record

Noble, generous and cultivated

dc.contributor.advisorKvíčala, Petrcs
dc.contributor.authorJamrichová, Kristínacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:38:43Z
dc.date.available2019-06-14T11:38:43Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationJAMRICHOVÁ, K. Ušlechtilé, šlechetné a šlechtěné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2018.cs
dc.identifier.other109867cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81018
dc.description.abstractHýbe sa na pomedzí strán, z ktorých sa pozerá a médií, ktoré použije s vidinou poskladať rôzne vedenia tak, aby sa do vzniknutej skladačky dostala určitá pravda (zdanie pravdy). S východiskom v kontexte pôvodne pochádzajúcom z iného argumentačného poľa (sociálneho) a následnej téme (moment účinku moci), ktorá nemusí byť nevyhnutne apriori čitateľná, chce skúmať, čo je treba na to, aby sa obraz aktivoval, aby bol (čiastkovou) autonómnou výpoveďou o reálnych priestoroch, i keď premiestnených do fiktívneho až virtuálneho. Na pozadí heterotopickej látky chcú (obrazy a procesy ich vzniku) zároveň podrobovať sami seba skúškam, pýtať sa po svojom vlastnom zmysle, po zmysle negovania konceptuálneho rozdielu medzi statickým a pohyblivým obrazom.cs
dc.description.abstractIt moves on the frontiers of the sides it looks from and the media it uses following the vision to assemble miscellaneous knowledge so that a certain truth (or a semblance of a truth) could come to the jigsaw that just has been created. Starting in a context originally coming from another argumentation field (social) and in the subsequent topic (the moment of effect of power), which may not necessarily be explicitly readable, it wants to examine what does it take to activate "the image" to be a (partial) autonomous comment about real spaces, even if translated to fictional or virtual. On the background of this heterotopic matter they want (the images and processes of their creation) also to test themselves, to ask on their own sense, to negate the conceptual difference between static and moving images.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. FaVUcs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpostkonceptualismus?cs
dc.subjectobrazcs
dc.subjectmaľbacs
dc.subjectheterotopiacs
dc.subjectjuxtapozíciacs
dc.subjectpostconceptualism?en
dc.subjectpictureen
dc.subjectpaintingen
dc.subjectheterotopiaen
dc.subjectjuxtapositionen
dc.titleUšlechtilé, šlechetné a šlechtěnécs
dc.title.alternativeNoble, generous and cultivateden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-05-16cs
dcterms.modified2018-05-21-11:53:52cs
thesis.disciplineVýtvarná tvorbacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér malířství 3cs
thesis.levelMgA.cs
thesis.nameMgA.cs
sync.item.dbid109867en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:38:43en
sync.item.modts2019.05.18 19:47:37en
dc.contributor.refereeMagid, Václavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record