Show simple item record

ZNOJMO - TRANSFORMATION OF THE OLD HOSPITAL AREA

dc.contributor.advisorHavliš, Karelcs
dc.contributor.authorSazama, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:20:24Z
dc.date.available2019-05-17T02:20:24Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSAZAMA, M. ZNOJMO – TRANSFORMACE AREÁLU STARÉ NEMOCNICE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.cs
dc.identifier.other108355cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81069
dc.description.abstractAreál staré nemocnice se nachází v těsné blízkosti historického centra Znojma. Původní funkci již nenaplňuje a svou strukturou neodpovídá měst- ské zástavbě a tím se z ní vyčleňuje. Avšak díky své poloze a některým his- torickým stavbám skrývá velký potenciál. Tato práce si dává za cíl přetvořit místo v plnohodnotnou součást města se zachováním původního genia loci. Po důkladné analýze určuje stavby, které budou zachovány a které odstraněny. Na volných parcelách jsou navrhovány budovy městské bloko- vé zástavby s polyfunkčním využitím. Svým uspořádáním reaguje na okolí a směrem od města se z uzavřených městských bloků otevíra na polobloky a solitéry.cs
dc.description.abstractThe old hospital complex is located in close proximity to the historical center of Znojmo. The original function is no longer fulfilled and its structure does not correspond to the urban area and thus excludes it. However, due to its location and some historic buildings it has great potential. This work aims to transform the place into a full-fledged part of the city, preserving the original genius loci. After thorough analysis, it determines structures that will be preserved and removed. On the free parcels are proposed buildings of urban blocks with multifunctional use. By its arrangement, it responds to the neighborhood and away from the city, from closed city blocks, it opens to semi-blocks and solitaires.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZnojmocs
dc.subjecturbanismuscs
dc.subjectsmart citycs
dc.subjectZnojmoen
dc.subjecturbanismen
dc.subjectsmart cityen
dc.titleZNOJMO – TRANSFORMACE AREÁLU STARÉ NEMOCNICEcs
dc.title.alternativeZNOJMO - TRANSFORMATION OF THE OLD HOSPITAL AREAen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-05-29cs
dcterms.modified2018-05-29-15:09:29cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismucs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid108355en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:15:54en
sync.item.modts2020.04.01 02:35:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeKolmanová, Alenacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Michal Krištof (člen) Ing. arch. Iveta Ludvíková (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Eugen Točík (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record