Show simple item record

Theatre of Slovácko I.

dc.contributor.advisorSládeček, Svatoplukcs
dc.contributor.authorKalouda, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:18Z
dc.date.available2019-04-03T22:25:18Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKALOUDA, P. Slovácké divadlo I. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.cs
dc.identifier.other111004cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81075
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je umístění a návrh divadelní budovy v organismu regionálního centra – města Uherského Hradiště. Stávající divadelní budova sídlí v pronajatém objektu sokolovny na Tyršově náměstí. Malá scéna je v domě na Mariánském náměstí. Kapacita hlediště velké scény je 370 diváků, odpovídající potřebám města a regionu. Zcela nevyhovující je velikost jeviště, výška provaziště, absence zadního a bočního jeviště, zázemí dílen a skladů je mimo současný areál divadla. Práce řeší současnou nevýhodnou situaci divadla, jejíž zlepšení je v dlouhodobém zájmu města Uherské Hradiště. Mým záměrem je vytvořit stále přístupný divadelní areál exteriérem - městským obývacím pokojem - navazující na budovu bývalé věznice. Objekt viditelný z hlavní komunikace, jasně rozeznatelný, návštěvníky vítající. Divadlo složené ze tří hmot vytvořené nejenom pro herce, ale především pro jeho návštěvníky. Objekt pracuje s motivem cesty skrz něj (případně kolem uklidněnou pěší zónou například za nákupem, procházkou , nicméně poskytuje možnost nebýt primárně cestou ale i cílem. Aktuální podoba místa je pro město nepřijatelná.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the location and design of a theater building in the body of a regional center - the town of Uherské Hradiště. The existing theater building is housed in a rented Sokolovna (sport-cultural building) on Tyršovo Square. There is also a small stage in a house on Mariánské náměstí. The capacity of the auditorium of the large scene is 370 spectators, corresponding to the needs of the city and the region. However the size of the stage is completely inadequate, the height of the flytower, the absence of back and side stages, Also, the workshops and warehouses are currently located away from the theater. The project addresses the current unfavorable situation of the theater, which is, in the long-term, interest to the city of Uherské Hradiště itself. My intention is to create an open-air theater complex outside the building - a city living room - following the building of a former prison. Object visible from the main road, clearly recognizable, welcoming visitors. Theater composed of three masses created not only for actors, but primarily for its visitors. The object works with the motif of the way through it (possibly around a tranquil pedestrian zone, for example, by shopping, walking, but it provides the opportunity not to be primarily on the way but also on the target.) The current form of the place is unacceptable to the city.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSlovácké divadlocs
dc.subjectSlováckocs
dc.subjectUherské Hradištěcs
dc.subjectkřižovatkacs
dc.subjectexperimentální divadlocs
dc.subjectautobusové nádražícs
dc.subjectTheatre of Slovackoen
dc.subjectbus stationen
dc.subjectcrossroaden
dc.subjectexperimental theatreen
dc.titleSlovácké divadlo I.cs
dc.title.alternativeTheatre of Slovácko I.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-05-28cs
dcterms.modified2018-05-28-15:42:48cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorbycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid111004en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:11:30en
sync.item.modts2020.03.31 02:42:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeŠimečková, Alicecs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Jan Hendrych (předseda) Ing. arch. Aleš Holý (člen) Ing. arch. Hana Maršíková (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record