Show simple item record

Jaroslavice – place in the landscape

dc.contributor.advisorForetník, Jancs
dc.contributor.authorMrlinová, Luciecs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:16Z
dc.date.available2019-04-03T22:25:16Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMRLINOVÁ, L. Jaroslavice – sídlo v krajině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.cs
dc.identifier.other108402cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81079
dc.description.abstractJižní Morava disponuje odpradávna kvalitní půdou. Změna klimatických podmínek a neohleduplný lidský přístup mají za následek sucho a půdní erozi. Půda, jako naše živitelka, je ovšem velmi vzácná. Proto se v mé práci zabývám návrhem výzkumného ústavu pro ochranu půdy, který umisťuji na pozemek bývalého panského dvora v Jaroslavicích. Ústav se skládá ze tří budov, které vymezují společný dvůr. Poloha celého komplexu vyhovuje přímé návaznosti na přilehlá experimentální pole. Jaroslavice, jakožto obec ležící v nejteplejší a nejsušší oblasti v České republice, jsou pro výzkum ideální.cs
dc.description.abstractSouth Moravia has a good quality soil. Changing climatic conditions and an unhealthy human approach result in drought and soil erosion. Soil, like our nutritionist, is very rare. Therefore, in my work I deal with the proposal of a research institute for soil protection, which I place on the site of a former manor court in Jaroslavice. The Institute consists of three buildings that define a common yard. The location of the complex complies with the direct connection to the adjacent experimental field. Jaroslavice, as a municipality in the warmest and driest area in the Czech Republic, is ideal for research.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvýzkumcs
dc.subjectochrana půdycs
dc.subjectzemědělstvícs
dc.subjectJaroslavicecs
dc.subjectexperimentální polecs
dc.subjectresearchen
dc.subjectsoil protectionen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectJaroslaviceen
dc.subjectexperimental fielden
dc.titleJaroslavice – sídlo v krajiněcs
dc.title.alternativeJaroslavice – place in the landscapeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-05-29cs
dcterms.modified2018-05-29-15:54:20cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorbycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid108402en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:11:32en
sync.item.modts2020.03.31 02:20:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeVeselá, Markétacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Jiří Löw (předseda) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka (člen) Ing. arch. MArch. Jan Kristek, Ph.D. (člen) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record